Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2016

Asukasillan 10.5.2016 muistio

Palokan asukasilta 12.5.2016
LIIKENNEJÄRJESTELYT PALOKASSA

Asukasiltaan Palokan koululle kokoontui 23 alueen liikennejärjestelyistä kiinnostunutta asukasta ja kaupungin sekä ELY- keskuksen asiantuntijaa keskustelemaan illan aiheesta.

Esille nousi seuraavia asioita:

Ritopohjantie:
 väylällä on kova liikennekuorma
 Palokan läpi johtavat väylät ovat osa valtion maantieverkkoa, mutta tavoitteena on, että Ritopohjantie siirtyy syksyllä -17 kaupungin ylläpitoon/hoitoon
 ELY ja kaupunki neuvottelevat parhaillaan kunnostustoimenpiteistä ja kunnostuksen laajuudesta, suunnittelu kunnostuksesta on käynnissä
 suunnitelmissa Ritopohjantie kunnostetaan varsin perusteellisesti, mm. kevyenliikenteenväyliä levennetään ja bussipysäkkien toiminnallisuutta kohennetaan
 liikenteen ongelmakohtia ovat Ritopohjantien ja Palokanorren risteys, Rovastintien risteys sekä Heinälammentien ja Seppäläntien (Ritopohjantien) risteys
 Heinälammentien, Rovastintien sekä Palokanorren risteyksiin ollaan miettimässä toimenpiteitä liikenteen sujuvoittamiseksi
 yleisön ehdotuksina on saada kyseisiin risteyksiin liikenneympyrät tai liikennevalo-ohjaus
 nyt on mietinnässä missä järjestyksessä korjaukset tehdään. Liikennemääriä tarkkaillaan sekä käyttäjien palautteita kuunnellaan. Tässä illassa nousivat vahvimmin esille Ritopohjantien ja Palokanorren risteys sekä Rovastintien risteys. Toisaalta Heinälammelta kuuluu selvä viesti Heinälammentien ja Seppäläntien risteyksen korjaustarpeesta.
 tämänhetkinen suunnitelma on aloittaa kunnostus Heinälammen päästä, koska kevyenliikenteenväylä on sieltä päästä huonoimmassa kunnossa. Näin ollen Palokanorren/Ritopohjantien risteys jäisi toteutettavaksi myöhemmin.
 Palokanorren/Ritopohjantien risteyksen toimenpiteiden suunnittelu kuuluu ELY-keskuksessa käynnistysvaiheessa olevaan Palokanorren tiesuunnitelman laatimiseen.
 liittymien korjaaminen on kallista ja vastaavanlaisia projekteja on menossa useassa kohteessa Jyväskylässä sekä Keski-Suomen alueella
 Ritopohjantien alittavat tunnelit ovat epäsiistejä ja liukkaita, niiden kohentamiseen muun korjauksen yhteydessä toivotaan huomiota
 alueen bussipysäkkien todettiin olevan hankalia käyttää, epäsiistejä ja vaikeasti hoidettavia (talvikunnossapito)
 todettiin, että hidastetöyssyt liikenneympyröiden yhteydessä poistetaan, tätä on jo suunniteltu käynnissä olevan työn yhteydessä

Palokanorsi:
 Paloka-orren kunnostuksen suunnittelu liittyy ELY-keskuksen käynnistämisvaiheessa olevaan tiesuunnitelman laatimisvaiheeseen
 kevyenliikenteen väylät ovat mutkaiset ja mäkiset ja näin ollen vaaralliset. Tämä tiedostetaan suunnitelmaa tehtäessä, hyviä ratkaisuja etsitään, mutta tehtävä ei ole helppo.
 ABC:n ja Terran liittymä on ruuhkainen ja hankala, tämä on suunnittelijoilla tiedossa

Tori:
 toriin ja sen viihtyisyyteen liittyen oli saatu ennakkoon yhteydenotto, joka on toimitettu kaupunkirakennepalveluihin käsiteltäväksi
 autotie kiertää torin ympäri, reunakivetykset puuttuvat joten pysäköinti leviää myös torialueelle
 torille kaivataan lisää istumapaikkoja
 torin välittömässä läheisyydessä oleva puistikko kaipaa kunnostusta

Muita esille nousseita asioita:
 Jyväskylän liikenteen kuljettajia kiiteltiin huomaavaisuudesta erityisesti Piilolan pysäkillä, osataan ajaa roiskuttelematta vettä vaikka pysäkille sitä kertyykin
 terveysaseman parkkipaikkojen ympärivuorokautista kiekkopysäköintiä ihmeteltiin, ehdotus oli, että kiekollinen aika olisi esim. 7:00-16:00
 todettiin, että kaikessa suunnittelussa on syytä huolehtia parkkipaikkojen riittävyydestä koulun, kirjaston ja liikuntapuiston tienoolla, nytkin on ajoittain ruuhkaa joten paikkoja ei saa ainakaan vähentää.
 kaupungilta kerrottiin, että pyöräteiden ”jympsyjä” eli teräviä reunakiveyksiä käydään systemaattisesti läpi koko kaupungin alueella ja niitä poistetaan ja loivennetaan
 Piilolassa ajonopeudet ovat korkeita, nopeusrajoitus merkinnät ovat kuluneita
Palautetta asiasta kuin asiasta kaupungin suuntaan on kätevä laittaa palautepalvelun kautta.

Valtion väyliä koskeva palaute kulkee eteenpäin paitsi kaupungin palautepalvelun kautta, myös ottamalla yhteyttä Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (24 h/vuorokaudessa).

Muistion kirjasi Hanna Tenhunen, asukasyhdyshenkilö p. 050 311 8980

Kokouksen osanottajan, Palokka-Seuran jäsen Kimmo Leimun lisäys muistioon:

Vaikka Saarenmaantien risteyksen merkitys liikennesuunnittelun kannalta tuli tilaisuudessa mielestäni jopa korostetusti mainituksi, tilanteen vakavuutta ei näytetä jostain syystä tajuttavan, koskapa asiaa ei tässäkään raportoinnissa mainittu.
Ruokkeentien liikennemäärät (myös Laajavuoren ”ohitusreitin” osana) ovat huomattavat, minkä lisäksi Palokan länsipuolen ”uuden asutuksen” tarpeet ja mitä ilmeisimmin Ruduksen louhinta- ja murskaushankkeet tulevat niitä edelleen jopa dramaattisesti lisäämään. Jo nykyisellään liittymä on vähintäänkin ongelmallinen erityisesti Palokkaan päin tultaessa, mutta tulevaisuuden tilannetta tuskin tohtii kauhistelematta kuvitella, kun yksityisautoiluun sekoittuu raskasta kuorma-autoliikennettä, jonka joukkoon pitäisi vieläpä koululaisten mahtua ilman kevytliikenneväylää. Kehotankin suunnittelijoita tutustumaan 4-tien länsipuolisen asutuksen kehitysnäkymien osalta erityisesti Ruduksen suunnitelmiin, jotta tuokin elementti – ja tämä argumentti – tulisivat selviksi. Koska kokemusten mukaan liikennesuunnittelu tarvitsee toteutuakseen vuosien työn, sen aloittaminen on itse asiassa jo pahasti myöhässä, joten suunnitelmalla ja toteutuksella on KIIRE!

Lyhyesti sanottuna: osana Palokan orren ”kompleksia” Saarenmaantien risteys on tasapainossa Ritopohjantien tarpeiden kanssa, ja edellyttää vakavaa huomiota liikenneväylien suunnittelijoilta. Asialla on huomattavaa merkitystä Palokan liikenteen sujuvuus- ja turvallisuus-tekijänä. Mikäli kustannukset ovat asiassa ongelmana ja esteenä, ehdotan myös, että kaupunki asettaa riittäviä velvoitteita Rudukselle Saarenmaantien raskaan liikenteen aiheuttajana sen osallistamiseksi tämän liittymän, mutta myös kevytliikenneväylän rakentamiseen.

Palokka-Seuran jäsenkampanja

Jokainen 30.9.2016 mennessä seuraan liittynyt uusi jäsen osallistuu arvontaan, jossa pääpalkintona on Palokka – kaskimaista kaupunginosaksi –kirja. Lisäksi arvotaan 6 Palokka-Seuran T-paitaa.

Liity Palokka-Seuraan maksamalla jäsenmaksu 15 euroa (+ 5 euroa saman perheen toiselta jäseneltä) tilille FI30 5290 8120 0327 93.

Kirjoita viestikenttään kaikkien jäseneksi liittyvien täydelliset nimet sekä yhteystiedot, myös mahdollinen sähköposti. (Pyrimme hoitamaan tiedottamisen ensi sijassa s-postina.)

Palokan Kevät lauantaina 28.5 klo 11 – 14

palokan kevat 2016-01
Palokkalaisten omaa kevättapahtumaa viritellään Palokan koulun alapihalle taas toukokuisena lauantaina 28.5.

Luvassa on mukavaa yhdessäoloa ja tekemistä kaikenikäisille.

Ohjelmassa on poniratsastusta, pihapelejä ja –leikkejä, palloilua, temppuratoja ja onnenpyöriä. Jos pihapuusta puuttuu vielä linnunpönttö, sen voi tehdä Lions clubin ohjauksessa. Luontokerholaiset ovat luvanneet opastaa pöntön ripustusasioissa.

Ensiapu- ja pelastustaidot ovat entistä tärkeämpiä meille jokaiselle, josta syystä SPR on paikalla opastamassa. Palokan VPK tarjoaa opastusta ensisammutuksessa.

Partiolaisilla on paikalla oma teltta, jossa voi testata taitojaan. Palokan aluekirjasto on tapahtumassa mukana myymällä poistokirjoja. Lapset pääsevät myös kirjastoon merirosvoseikkailuun.

Jätteiden lajitteluun saa opastusta Japa ry:n infopisteestä.

Palokassa on paljon omakotitaloja ja niissä puutarhoja. Jyväskylän puutarhaseura on paikalla ja valmiina opastamaan puutarhan hoidossa. Mukaan voi ostaa uuden pihakasvinkin, jos tontilla sattuu olemaan vielä tyhjää tilaa.

Jyväskylän puhallinorkesteri tekee tapahtumaan vierailun ja on luvannut soittaa kesäisen pihakonsertin. Ohjelmassa on mm. J. Karjalaisen ”Väinö” ja Lasse Mårtensonin ”Myrskyluodon Maija”. Paikalla on myös Kari Kuusijoki harmonikkansa kanssa. Hän ja Mirja Lavonen-Niinistö ovat luvanneet laulattaa meitä kaikkia vauvasta vaariin.

Myynnissä on kahvia, pullaa, mehua, lettuja, makkaraa ja hattaroita. Buffetista vastaa LC Palokka Wilma.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Asukasilta torstaina 12.5. klo 17.30 – 20 Palokan koululla

Palokan oma asukasilta järjestetään tostaina 12.5.2016 klo 17.30-20.00 Palokan koulun ruokalassa.

Palokan ympyröitä

Palokan ympyröitä


Illan teemana on asuinalueen liikenne. Millainen on teiden ja kevyen liikenteen väylien kunto? Miten liikenne sujuu eri väylillä, onko vaarallisia risteyksiä tai solmukohtia? Miten julkinen liikenne toimii? Millainen on liikenneturvallisuus Palokassa? jne.

Asukasillassa on mukana teemaan liittyen asiatuntijoita sekä Jyväskylän kaupungilta että ELY-keskuksesta.

Kysymyksiä voi lähettää etukäteen sähköpostitse asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhuselle osoitteeseen: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Palokan asukasillan tavoitteena on käydä avointa keskustelua liikenteeseen liittyvistä kysymyksistä ja kehittämisen kohdista. Illan lopuksi sovitaan siitä, miten kehitettäviä asioita lähdetään viemään eteenpäin. Asukasillan järjestävät Palokka-Seura ry ja Jyväskylän kaupunki/ Strategia ja kehittäminen.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Lisätietoja:

asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen, puh 050 311 8980
Elli Ojaluoto, Palokka-Seura ry, puh 050 – 502 0347

Kuka Keski-Suomen edustajaksi Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon?

Kotiseutuliiton tiedote:

Hyvät Keski-Suomen jäsenemme!

On jälleen aika kokoontua yhteen valitsemaan maakuntanne edustaja Suomen kotiseutuliiton valtuustoon.
Tilaisuuden päättää jäsenistön toivoma hankerahoituskoulutus, jossa tavataan maakuntanne rahoittajia ja keskustellaan, millaisiin hankkeisiin voi ja kannattaa hakea avustuksia mistäkin. Ilmoittauduttehan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään sunnuntaina 8.5.

Tervetuloa useammankin edustajan voimin, tilaisuuteen on vapaa pääsy ja toivomme runsasta osallistumista!

Kotiseututoimijoiden maakunnallinen kokous ja hankerahoituskoulutus 12.5.2016

OHJELMA

Keski-Suomen maakunnan vuosittainen kotiseututoimijoiden kokous järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä, Kotiseutuliiton ja maakunnan liiton yhteistyönä. Kokouksen jälkeen perehdytään erilaisiin hankerahoituksiin ja yhdistysten hankeideoihin. Tervetuloa vaikka useammankin osallistujan voimin!

Paikka: Keski-Suomen liitto, Anni-sali, 2.krs, Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
Aika: 12.5.2016 klo 15.30–19

15.30
Maakunnan kuulumisia, maakuntajohtaja Tapani Mattila, Keski-Suomen liitto

15.40
Rakkaudesta kotiseutuun – Kotiseutuliiton Suomi100-ohjelma,
järjestöpäällikkö Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto

16.00
Maakunnan ehdokkaan valitseminen ehdolle Kotiseutuliiton valtuustoon

Jäsenyhteisöjen kuulumisia & maakunnallisen kokousosion päätös

Valtuuston lopullinen valinta tapahtuu Kotiseutuliiton vuosikokouksessa 5.8.2016 Kajaanissa. Tänä vuonna erovuorossa on maakunnan edustajana kaksi kautta toiminut museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen Jyväskylästä.
Kotiseutuliiton suositus on, että valtuutettu istuisi vähintään kaksi kautta ja enintään kolme. Näin saadaan sekä jatkuvuutta että muutosta.

16.50 alkaen
kahvi- ja jaloittelutauko

17.10
Hankeopastus alkaa, lyhyt pohjustus asiaan
Seurantalojen korjausavustukset, pysyvää ja muuttunutta
järjestöpäällikkö Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto

Keski-Suomen rahaston avustukset
asiamies Antti Niskanen, Suomen Kulttuurirahasto / Keski-Suomen rahasto

EU-rahoitusta kansainväliseen toimintaan
vastaava asiantuntija Mauri Uusilehto, Kansainvälisen liikkuvuuden ja
yhteistyön keskus CIMO

Leader-rahoitusmahdollisuudet
toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry
osallistujien hankeideoita, kokemuksia, kysymyksiä ja asiantuntijat
neuvomassa

Tilaisuus päättyy klo 19.

Kahvitarjoilua varten pyydämme ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta osoitteeseen toimisto@kotiseutuliitto.fi tai puh. (09) 612 6320. Samaan osoitteeseen voitte ilmoittaa ajatuksenne valtuustoehdokkaan vaaliin liittyen.

Tervetuloa!

Riitta Vanhatalo
toiminnanjohtaja
Suomen Kotiseutuliitto

Raija Partanen
projektipäällikkö, kulttuurivastaava
Keski-Suomen liitto