Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2017

Palokka-Seuran vuosikokous torstaina 16.3. klo 18 Palokan koululla

… luokassa Y7

Tervetuloa mukaan keskustelemaan siitä, mitä Palokka-Seurassa tänä vuonna tehdään!

Sääntöjemme mukaan kokous etenee seuraavasti:

Yhdistyksen vuosikokouksessa
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
9. Päätetään vuosikokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 10 §:n rajoissa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Keskustelutilaisuus Rudus-hankkeesta Keski-Palokan koululla tiistaina14.2. klo 18

Tiistaina 14.2.2017 klo 18 alkaen järjestetään Keski-Palokan koulun ruokalassa avoin keskustelutilaisuus liittyen Rudus Oy:n saamaan ympäristölupaan Palokan Nuutin alueella.

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt alueen asukkaiden tekemän valituksen ko. luvista muilta osin, mutta hakijaa edellytetään tekemään ja hyväksyttämään viranomaisella ottoalueen etelä- ja länsipuolelle tulevan meluvallin suunnitelma aina uudelleen, kun vallia siirretään louhinnan edetessä. Toisaalta Ruduksen vaatimus heille valituksesta aiheutuneen vahingon korvaamisesta hylättiin.

Tästä päätöksestä voi edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 pv kuluessa.

Tilaisuudessa on tarkoitus selvitellä päätöksen vaikutuksia ja pohtia onko jatkovalituksen tekeminen aiheellista.

Artikkeli aiheesta Keskisuomalaisessa 8.2.2017