Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2017

100 askelta Suomen tulevaisuuteen – Kansalaiskeskustelu Minnansalissa 21.3. klo 17 – 20

Tule mukaan ideoimaan askelia kohti Suomen tulevaisuutta, yhteiseen suunnitelmaan tarvitaan kaikenlaisten ihmisten panosta.

Keskustelu järjestetään kevään 2017 aikana Suomen jokaisessa maakunnassa. Jyväskylän keskustelu järjestetään 21.3.2017 klo 17.00-20.00 Jyväskylän pääkirjaston Minnansalissa. Tilaisuus on ilmainen. Varaa paikkasi kahvilan keskustelupöydästä tästä.

Suomen askeleet -kansalaiskeskustelu on osa Kansanvalistusseuran kansallista Suomi100-hanketta.
Lisätietoja:

Palokka-Seuran vuosikokous torstaina 16.3. klo 18 Palokan koululla

… luokassa Y7

Tervetuloa mukaan keskustelemaan siitä, mitä Palokka-Seurassa tänä vuonna tehdään!

Sääntöjemme mukaan kokous etenee seuraavasti:

Yhdistyksen vuosikokouksessa
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
9. Päätetään vuosikokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 10 §:n rajoissa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Mukaan kaupunkisuunnittelun raatiin? Hae 28.2. mennessä!

Jyväskylän kaupunki
Tiedote 9.2.2017

Yhdessä kokeillen uutta kohti

– Jyväskylän kaupunkisuunnittelun raatiin haku käynnissä

Millainen on hyvä jyväskyläläinen kaupunkiympäristö? Entä miten kaupunkisuunnittelun toimintaa tulisi kehittää Jyväskylässä? Muun muassa näihin kysymyksiin ja niiden eri osa-alueisiin halutaan etsiä vastauksia yhdessä jyväskyläläisten kanssa.

Kaupunkisuunnittelun toiminnan kehittämisen apukädeksi perustetaan 12 – 15 henkilöstä koostuva raati, johon etsitään jäseniä helmikuun ajan. Raatiin voi hakea kaikki jyväskyläläiset: hakijan ei tarvitse olla kaavoituksen tai kaupunkisuunnittelun konkari, kiinnostus riittää mainiosti. Raatilaisilta toivotaan asiakasnäkökulmaa esimerkiksi kaupunkisuunnittelun osallistumismahdollisuuksiin ja viestintään, käynnissä oleviin ideakilpailuihin ja merkittäviin kaavahankkeisiin. Myös raatilaisilta itseltään ja raadin työskentelyn aikana kumpuavia teemoja voidaan nostaa matkan varrella tarkastelun kohteiksi.

Raati on osa AVOin Kaupunkiympäristö -polkua, jossa luodaan uusia toimintamalleja erilaisten kokeilujen kautta. Raadin toimintaa kokeillaankin aluksi vuoden 2017 ajan, jolloin raati kokoontuu noin viisi kertaa. Kauden päätteeksi arvioidaan, jatketaanko raadin toimintaa myös tulevina vuosina uudistustarpeineen.

Raatiin voi hakea sähköisesti osoitteessa www.maptionnaire.com/2179 tai vapaamuotoisella hakemuksella Ilona Hokkaselle joko sähköpostitse ilona.hokkanen@jkl.fi tai kirjeitse Jyväskylän kaupunki, Asemakaavoitus, PL 233, 40101 Jyväskylä. Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa itsestäsi ja miksi haluat mukaan raatiin. Hakuaikaa on 28.2.2017 asti. Raatilaiset valitaan hakemusten perusteella maaliskuun alussa, jonka jälkeen hakijoihin ollaan yhteydessä. Raadin kokoonpano julkistetaan Jyväskylän päivillä kaupunkisuunnittelun lasikontilla, Jyväskylän keskustassa kävelykadun Kompassilla lauantaina 25.3.2017.

Lisätietoja raadista:

Lisätietoja AVOin Kaupunkiympäristö -projektista:

Lisätiedot:
erikoissuunnittelija Ilona Hokkanen, p. 014 266 8744, ilona.hokkanen@jkl.fi
erikoissuunnittelija Sarita Humppi p. 014 266 2479, sarita.humppi@jkl.fi

Keskustelutilaisuus Rudus-hankkeesta Keski-Palokan koululla tiistaina14.2. klo 18

Tiistaina 14.2.2017 klo 18 alkaen järjestetään Keski-Palokan koulun ruokalassa avoin keskustelutilaisuus liittyen Rudus Oy:n saamaan ympäristölupaan Palokan Nuutin alueella.

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt alueen asukkaiden tekemän valituksen ko. luvista muilta osin, mutta hakijaa edellytetään tekemään ja hyväksyttämään viranomaisella ottoalueen etelä- ja länsipuolelle tulevan meluvallin suunnitelma aina uudelleen, kun vallia siirretään louhinnan edetessä. Toisaalta Ruduksen vaatimus heille valituksesta aiheutuneen vahingon korvaamisesta hylättiin.

Tästä päätöksestä voi edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 pv kuluessa.

Tilaisuudessa on tarkoitus selvitellä päätöksen vaikutuksia ja pohtia onko jatkovalituksen tekeminen aiheellista.

Artikkeli aiheesta Keskisuomalaisessa 8.2.2017