Aihearkisto: Yleiset

Palokka-Seuran vuosikokous torstaina 16.3. klo 18 Palokan koululla

… luokassa Y7

Tervetuloa mukaan keskustelemaan siitä, mitä Palokka-Seurassa tänä vuonna tehdään!

Sääntöjemme mukaan kokous etenee seuraavasti:

Yhdistyksen vuosikokouksessa
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
9. Päätetään vuosikokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 10 §:n rajoissa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Palokka-Seura julkaisi Suomi 100 -juhlavuoden kalenterin

Suomi täyttää 100 vuotta ensi vuonna ja sen kunniaksi Palokka-Seura julkaisee vuoden 2017 seinäkalenterin palokkalaisin kuvin. Kalenterissa kerrotaan myös mitä tärkeää on tapahtunut sekä Suomessa että Palokassa itsenäisyyden ajan eri vuosikymmenillä. palokka-seuran-kalenteri-2017_kansi_page_01

Kalenteria myydään muun muassa Kulttuuripäivien loppuviikon tapahtumissa:

torstaina 17.11. klo 16 – 19 Palokan kirjastolla Galleria Palkissa,
perjantaina 18.11 klo 11 – 15 Palokan kirjastolla sekä
lauantaina 19.11. klo 10 – 12 Palokan koulun ruokalassa Valoa etsimässä -lastentapahtumassa

Sitä on myös myynnissä Palokan kukkakaupassa (Palokan Keskuskulman Kukka ja Hautaustoimisto, Raivaajantie 1) kukkakaupan aukioloaikoina:

arkisin klo 9-17
lauantaisin 8.30-15
sunnuntaisin 10-15

Asukasillan 10.5.2016 muistio

Palokan asukasilta 12.5.2016
LIIKENNEJÄRJESTELYT PALOKASSA

Asukasiltaan Palokan koululle kokoontui 23 alueen liikennejärjestelyistä kiinnostunutta asukasta ja kaupungin sekä ELY- keskuksen asiantuntijaa keskustelemaan illan aiheesta.

Esille nousi seuraavia asioita:

Ritopohjantie:
 väylällä on kova liikennekuorma
 Palokan läpi johtavat väylät ovat osa valtion maantieverkkoa, mutta tavoitteena on, että Ritopohjantie siirtyy syksyllä -17 kaupungin ylläpitoon/hoitoon
 ELY ja kaupunki neuvottelevat parhaillaan kunnostustoimenpiteistä ja kunnostuksen laajuudesta, suunnittelu kunnostuksesta on käynnissä
 suunnitelmissa Ritopohjantie kunnostetaan varsin perusteellisesti, mm. kevyenliikenteenväyliä levennetään ja bussipysäkkien toiminnallisuutta kohennetaan
 liikenteen ongelmakohtia ovat Ritopohjantien ja Palokanorren risteys, Rovastintien risteys sekä Heinälammentien ja Seppäläntien (Ritopohjantien) risteys
 Heinälammentien, Rovastintien sekä Palokanorren risteyksiin ollaan miettimässä toimenpiteitä liikenteen sujuvoittamiseksi
 yleisön ehdotuksina on saada kyseisiin risteyksiin liikenneympyrät tai liikennevalo-ohjaus
 nyt on mietinnässä missä järjestyksessä korjaukset tehdään. Liikennemääriä tarkkaillaan sekä käyttäjien palautteita kuunnellaan. Tässä illassa nousivat vahvimmin esille Ritopohjantien ja Palokanorren risteys sekä Rovastintien risteys. Toisaalta Heinälammelta kuuluu selvä viesti Heinälammentien ja Seppäläntien risteyksen korjaustarpeesta.
 tämänhetkinen suunnitelma on aloittaa kunnostus Heinälammen päästä, koska kevyenliikenteenväylä on sieltä päästä huonoimmassa kunnossa. Näin ollen Palokanorren/Ritopohjantien risteys jäisi toteutettavaksi myöhemmin.
 Palokanorren/Ritopohjantien risteyksen toimenpiteiden suunnittelu kuuluu ELY-keskuksessa käynnistysvaiheessa olevaan Palokanorren tiesuunnitelman laatimiseen.
 liittymien korjaaminen on kallista ja vastaavanlaisia projekteja on menossa useassa kohteessa Jyväskylässä sekä Keski-Suomen alueella
 Ritopohjantien alittavat tunnelit ovat epäsiistejä ja liukkaita, niiden kohentamiseen muun korjauksen yhteydessä toivotaan huomiota
 alueen bussipysäkkien todettiin olevan hankalia käyttää, epäsiistejä ja vaikeasti hoidettavia (talvikunnossapito)
 todettiin, että hidastetöyssyt liikenneympyröiden yhteydessä poistetaan, tätä on jo suunniteltu käynnissä olevan työn yhteydessä

Palokanorsi:
 Paloka-orren kunnostuksen suunnittelu liittyy ELY-keskuksen käynnistämisvaiheessa olevaan tiesuunnitelman laatimisvaiheeseen
 kevyenliikenteen väylät ovat mutkaiset ja mäkiset ja näin ollen vaaralliset. Tämä tiedostetaan suunnitelmaa tehtäessä, hyviä ratkaisuja etsitään, mutta tehtävä ei ole helppo.
 ABC:n ja Terran liittymä on ruuhkainen ja hankala, tämä on suunnittelijoilla tiedossa

Tori:
 toriin ja sen viihtyisyyteen liittyen oli saatu ennakkoon yhteydenotto, joka on toimitettu kaupunkirakennepalveluihin käsiteltäväksi
 autotie kiertää torin ympäri, reunakivetykset puuttuvat joten pysäköinti leviää myös torialueelle
 torille kaivataan lisää istumapaikkoja
 torin välittömässä läheisyydessä oleva puistikko kaipaa kunnostusta

Muita esille nousseita asioita:
 Jyväskylän liikenteen kuljettajia kiiteltiin huomaavaisuudesta erityisesti Piilolan pysäkillä, osataan ajaa roiskuttelematta vettä vaikka pysäkille sitä kertyykin
 terveysaseman parkkipaikkojen ympärivuorokautista kiekkopysäköintiä ihmeteltiin, ehdotus oli, että kiekollinen aika olisi esim. 7:00-16:00
 todettiin, että kaikessa suunnittelussa on syytä huolehtia parkkipaikkojen riittävyydestä koulun, kirjaston ja liikuntapuiston tienoolla, nytkin on ajoittain ruuhkaa joten paikkoja ei saa ainakaan vähentää.
 kaupungilta kerrottiin, että pyöräteiden ”jympsyjä” eli teräviä reunakiveyksiä käydään systemaattisesti läpi koko kaupungin alueella ja niitä poistetaan ja loivennetaan
 Piilolassa ajonopeudet ovat korkeita, nopeusrajoitus merkinnät ovat kuluneita
Palautetta asiasta kuin asiasta kaupungin suuntaan on kätevä laittaa palautepalvelun kautta.

Valtion väyliä koskeva palaute kulkee eteenpäin paitsi kaupungin palautepalvelun kautta, myös ottamalla yhteyttä Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (24 h/vuorokaudessa).

Muistion kirjasi Hanna Tenhunen, asukasyhdyshenkilö p. 050 311 8980

Kokouksen osanottajan, Palokka-Seuran jäsen Kimmo Leimun lisäys muistioon:

Vaikka Saarenmaantien risteyksen merkitys liikennesuunnittelun kannalta tuli tilaisuudessa mielestäni jopa korostetusti mainituksi, tilanteen vakavuutta ei näytetä jostain syystä tajuttavan, koskapa asiaa ei tässäkään raportoinnissa mainittu.
Ruokkeentien liikennemäärät (myös Laajavuoren ”ohitusreitin” osana) ovat huomattavat, minkä lisäksi Palokan länsipuolen ”uuden asutuksen” tarpeet ja mitä ilmeisimmin Ruduksen louhinta- ja murskaushankkeet tulevat niitä edelleen jopa dramaattisesti lisäämään. Jo nykyisellään liittymä on vähintäänkin ongelmallinen erityisesti Palokkaan päin tultaessa, mutta tulevaisuuden tilannetta tuskin tohtii kauhistelematta kuvitella, kun yksityisautoiluun sekoittuu raskasta kuorma-autoliikennettä, jonka joukkoon pitäisi vieläpä koululaisten mahtua ilman kevytliikenneväylää. Kehotankin suunnittelijoita tutustumaan 4-tien länsipuolisen asutuksen kehitysnäkymien osalta erityisesti Ruduksen suunnitelmiin, jotta tuokin elementti – ja tämä argumentti – tulisivat selviksi. Koska kokemusten mukaan liikennesuunnittelu tarvitsee toteutuakseen vuosien työn, sen aloittaminen on itse asiassa jo pahasti myöhässä, joten suunnitelmalla ja toteutuksella on KIIRE!

Lyhyesti sanottuna: osana Palokan orren ”kompleksia” Saarenmaantien risteys on tasapainossa Ritopohjantien tarpeiden kanssa, ja edellyttää vakavaa huomiota liikenneväylien suunnittelijoilta. Asialla on huomattavaa merkitystä Palokan liikenteen sujuvuus- ja turvallisuus-tekijänä. Mikäli kustannukset ovat asiassa ongelmana ja esteenä, ehdotan myös, että kaupunki asettaa riittäviä velvoitteita Rudukselle Saarenmaantien raskaan liikenteen aiheuttajana sen osallistamiseksi tämän liittymän, mutta myös kevytliikenneväylän rakentamiseen.

Palokka-Seuralle uusi hallitus

Palokka-Seuran vuosikokous pidettiin 10.3.2016 Palokan koululla.

Seuran puheenjohtajana jatkaa Elli Ojaluoto.

Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Mirja Lavonen-Niinistö ja Markku Tossavainen ja uudeksi varajäseneksi Matti Tikkanen.

Entisistä jatkavat jäsenet Tuomo Blomqvist, Reijo Kangas, Kimmo Leimu, Anita Lyyra, Anneli Meskanen ja Risto Rissanen sekä varajäsenet Pirkko Rissanen ja Heikki Tynkkynen.

Kulttuuripäivien avaus tiistaina 10.11.2015 klo 17 kirjastolla

15. Palokan kulttuuripäivien avajaisissa esiintyy palokkalainen nuori harmonikan taitaja Mikko Makkonen, LC Palokka julkistaa Vuoden palokkalaisen ja ohjelmassa on myös Yano, kolmen esittäjän toteuttama musiikin, runon ja luontokuvien kokonaisuus Palokasta. Yanon esiintyjät ovat Pia Pihlajasaari, laulu, Leena Pekkarinen, piano ja Kati Pekkarinen, kuvat.

Kulttuuriviikko 2012, haastattelussa hanuristi Mikko Makkonen

Kulttuuriviikko 2012, haastattelussa hanuristi Mikko Makkonen

Palokka-Seura juhlii marraskuussa – 10 vuotta täyteen

Palokka-Seuran johtokunnan kokous 9.11.2005.

Palokka-Seuran johtokunnan kokous 9.11.2005.

Palokka-Seuran 10-vuotisjuhlaa vietetään 15.11 klo 15 Pelimannitalolla.

Ohjelma

Kanteleyhtye Riemu
Katriina Weijo, Maria Ojanperä, Saija Hostikka ja Kari Dahlblom

Tervetuloa
Elli Ojaluoto, Palokka-Seuran puheenjohtaja

Puikulat
Johtajana Katri Lepistö

Juhlapuhe
Professori Janne Vilkuna, Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja

Ansiomerkkien jako
Professori Janne Vilkuna ja puheenjohtaja Elli Ojaluoto

Kooste runoilija Elmer Diktoniuksen runoista
Jyväskylän Sana-Sepot: Ulla-Maija Färm, Kalervo Kastari

Barokkiyhtye
Johtajana Juha Lauttamus

Palokan kulttuurin kulmakivi –palkinnon jakaminen
Päätoimittaja Erkki Keiskoski ja puheenjohtaja Elli Ojaluoto

Skiffle-orkesteri Musti
Johtajana Jyrki Loukola

Palokan Viihdelaulajat
Johtajana Sari Eirtola-Loukola

Palokan laulu yhteislauluna
Säestys Heikki Tynkkynen, piano

Juhlakahvit

Diaesitys seuran toiminnasta
Kimmo Leimu ja Anita Lyyra

Juhlan juontaa Heikki Tynkkynen

Palokan kulttuuripäivät 10. – 15.11.2015 Ohjelma

LogoOHJELMA

Tiistai 10.11.2015 klo 10
Kirjailijavierailu: Maria Turtschaninoff
Palokan aluekirjasto
Vapaa pääsy
Järj. Keski-Suomen Pohjola-Norden ry ja Jyväskylän kaupunginkirjasto

Tiistai 10.11.2015 klo 17
Palokan kulttuuripäivien avaus
Palokan aluekirjasto
Mikko Makkonen, harmonikka
Vuoden palokkalaisen julkistus, LC Palokka
Yano – musiikkia ja luontokuvia Palokasta: Pia Pihlajasaari, laulu, Leena Pekkarinen, piano, Kati Pekkarinen, kuvat
Vapaa pääsy
Järj. Palokka-Seura ry

Keskiviikko 11.11.2015 klo 18
Runoilija Elmer Diktoniuksen elämänvaiheet Palokassa
Palokan aluekirjasto
Jyväskylän Sana-Sepot esittävät Elmer Diktoniuksen runoja ja kertovat hänen elämänvaiheistaan Palokassa.
Jörn Donnerin Diktonius-teoksen pohjalta esityksen Sana-Sepoille ovat sovittaneet Kimmo Leimu ja Seija Nykänen.
Vapaa pääsy
Järj. Palokka-Seura ry

Keskiviikko 11.11.2015 klo 18
Konsertti
Palokan Pelimannitalo
Pelimannikerholaiset esittävät kansanlauluja ja lastenlauluja.
Liput aikuiset 5 euroa, alle 12-vuotiaat vapaa pääsy
Järj. Jyväskylän kansanmusiikkiyhdistys ry

Torstai 12.11.2015 klo 18
Konsertti Sibeliuksen hengessä
Palokan kirkko
Annastiina Tahkola, mezzosopraano ja piano, Pertti Tahkola, tenori, piano ja urut
Käsiohjelma 10 euroa
Järj. Palokan alueseurakunta

Torstai 12.11.2015 klo 19
Kaamoksen karkotusta kiiltävillä torvilla
Palokan koulun ruokala
Jyväskylän Puhallinorkesterin konserttiesittely ja avoimet harjoitukset
Vapaa pääsy
Järj. Jyväskylän Puhallinorkesteri ry

Perjantai 13.11.2015 klo 13
Iltapäivä muistojen bulevardilla
Palokan aluekirjasto
Karin parhaat: Kari Hokkanen, viulu ja harmonikka, Kaiku Pietiläinen, viulu, Mikael Elgland, kitara ja Mikko Oinonen, kontrabasso
Vapaa pääsy
Järj. Palokka-Seura ry

Lauantai 14.11.2015 klo 10 – 12
Avaruusseikkailu
Palokan koulun ruokala
Koko perheen tapahtuma, jossa on mm. puuhapisteitä ja kahvio
Vapaa pääsy
Järj. MLL:n Palokan paikallisyhdistys yhteistyössä Jyväskylän kristillisen opiston
lastenohjaajaopiskelijoiden kanssa

Lauantai 14.11.2015 klo 14
Konsertti
Palokan Pelimannitalo
Kaustisen Purppuripelimannit, Kuokkalan Pelimannit ja Kvartti
Liput 10 euroa
Järj. Jyväskylän kansanmusiikkiyhdistys ry

Sunnuntai 15.11.2015 klo 10
Palokan kirkkokuoron 100-vuotisjuhlajumalanpalvelus sekä -musiikkijuhla messun jälkeen
Palokan kirkko
Järj. Palokan alueseurakunta

Sunnuntai 15.11.2015 klo 15
Palokka-Seuran 10-vuotisjuhla
Palokan Pelimannitalo
Kanteleyhtye Riemu, Puikulat, Sana-Sepot, Barokkiyhtye, Skiffle-orkesteri Musti ja Palokan Viihdelaulajat
Juhlapuhe: professori Janne Vilkuna
Palokan kulttuurin kulmakivi –palkinnon luovutus, Palokka-lehti
Vapaa pääsy
Järj. Palokka-Seura ry

VIERAILUT

Torstai 12.11 klo 19
Ritoniityn palvelukoti, Näsintie 3
Konsertti
Palokan Viihdelaulajat, johtaa Sari Eirtola-Loukola
Skiffle-orkesteri Musti, johtaa Jyrki Loukola
Konsertti on avoin kaikille
Vapaa pääsy

NÄYTTELYT
Vapaa pääsy

3. – 28.11.2015, ma – pe klo 10 – 19, la klo 11 – 15
Maalauksia, Mika Pekkanen
Galleria Palkki

Torstai 12.11 klo 15 – 18
Novgorodista Impilahdelle – Jouhikantelenäyttely
Suomen kantelemuseo, Palokan Pelimannitalo

TAPAHTUMAPAIKAT
Galleria Palkki, Koivutie 5
Palokan aluekirjasto, Koivutie 5
Palokan kirkko, Rovastintie 8
Palokan koulu, Koivutie 5
Palokan Pelimannitalo, Saarijärventie 71

PALOKAN KULTTUURIPÄIVIEN TOTEUTUKSESSA MUKANA
Jyväskylän kansanmusiikkiyhdistys ry
Jyväskylän kansalaisopisto
LC Palokka
MLL Palokan paikallisyhdistys ry
Palokan aluekirjasto/ Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjasto
Palokan alueseurakunta
Palokka-lehti
Palokka-Seura ry

Tiedustelut: Palokka-Seura ry, Elli Ojaluoto p. 050 502 0347 ja Anneli Meskanen p. 040 7222 797