Toimintasuunnitelma

1. Yleistä

Palokka-Seura ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 2005 Palokan seudun asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyöjärjestöksi ja etujen valvojaksi. Seuran tehtävänä on asukkaiden näkökohtien esilletuominen paikkakunnan erilaisissa hankkeissa, lausuntojen antaminen ja vuorovaikutus asukkaiden ja kaupungin ja muiden toimijoiden välillä. Seura järjestää paikallisia kulttuuritapahtumia yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa.

2. Hallinto

Palokka-Seuralla on vuosikokouksen valitsema hallitus, jossa on puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.
Vuoden 2017 hallitus valitaan vuosikokouksessa 16.3.2017.

Hallituksessa vuonna 2016 olivat:

Elli Ojaluoto, puheenjohtaja
Tuomo Blomqvist, jäsen
Reijo Kangas, jäsen
Mirja Lavonen-Niinistö, jäsen
Kimmo Leimu, varapuheenjohtaja
Anita Lyyra, jäsen
Anneli Meskanen, sihteeri
Risto Rissanen, rahastonhoitaja
Pirkko Rissanen, varajäsen
Matti Tikkanen, varajäsen
Markku Tossavainen, jäsen
Heikki Tynkkynen, varajäsen

3. Toiminta

Seura järjestää vuosittain kaksi päätapahtumaa: Palokan kevät –tapahtuman ja Palokan kulttuuripäivät. Myös Suomen 100-vuotisjuhlavuosi huomioidaan vuoden varrella.

3.1. Palokan kevät

Palokan kevät on nyt järjestetty kaksi kertaa palokkalaisten järjestöjen yhteisenä tapahtumana. Tapahtumapaikkana on Palokan koulun piha, joka on osoittautunut toimivaksi tapahtumapaikaksi. Tapahtuman järjestämisessä olivat 2016 mukana Palokka-Seuran lisäksi LC Palokka, LC Palokka Wilma, MLL Palokka, Palokan koulun luontokerho, Palokan koulun vanhempaintoimikunta, Palokan Naisvoimistelijat, Palokan partiolaiset, Palokan Riento, Palokan VPK, SPR Palokka sekä Jyväskylän puutarhaseura.

Kevään 2017 tapahtuman valmistelu on aloitettu samojen järjestöjen toimesta ja tapahtuma järjestetään lauantaina 20.5.2017. Ohjelmassa on mm. musiikkia, liikuntaa, kilpailuja, makkara-, lettu- ja kahvitarjoilua sekä ohjelmaa lapsille. Selvitetään myös olisiko mahdollista istuttaa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden puu tapahtuman yhteydessä.

3.2. Palokan kulttuuripäivät

Palokan kulttuuripäiviä vietetään marraskuussa viikolla 46 (14. – 19.11.2017). Ohjelma tuotetaan yhdessä Palokan pelimannitalon, alueseurakunnan, Jyväskylän kansalaisopiston, aluekirjaston ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tapahtuman ohjelmassa on myös LC Palokan Vuoden palokkalaisen julkistaminen ja Palokka-lehden Palokan kulttuurin kulmakivi –palkinnon luovuttaminen. Perinteisesti ohjelmaan kuuluu myös vierailuja paikallisiin hoiva- ja hoitolaitoksiin.

3.3. Palokan yhtenäiskoulun yläkoulun oppilaiden stipendit

Palokka-Seura on myöntänyt vuodesta 2011 alkaen stipendit Palokan yhtenäiskoulun yläkoulun 8. luokan tytölle ja pojalle, joka on kouluyhteisössä aktiivisesti toimien ja omalla esimerkillään edistänyt koulun työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä. Stipendit myönnetään myös vuonna 2017.

3.4. Perinnetiedon kerääminen ja julkaisutoiminnan jatkaminen

Vuonna 2015 valmistuneen Palokka – kaskimaista kaupunginosaksi -kirjan teon yhteydessä kertyi runsaasti muistelu- ja kuva-aineistoa, joka jäi seuran haltuun. Seura selvittää julkaisutoimintansa jatkamista näiden aineistojen pohjalta.

Kuvien keräämistä taustatietoineen jatketaan, jolloin aineisto antaa mahdollisuuden näyttelyiden ja julkaisujen tekemiseen.

3.5. Muu toiminta

Suunnitelmissa on paneelikeskustelun järjestäminen kuntavaalien alla maaliskuussa.

Seura osallistuu myös Japa ry:n organisoimiin asuinalueiden siivoustalkoisiin toukokuussa sekä järjestää asukasiltoja, kun siihen ilmenee tarvetta. Erityisen huomion kohteena on Palokan liikenneasiat ja metsien hoito.

Tänä vuonna toteutetaan myös melontaretki Alvajärvelle Vesa Kotimäen avustuksella.

4. Tiedotus

Palokka-Seura pitää yhteyttä jäsenistöönsä pääosin sähköpostilla. Tapahtumista tiedotetaan Palokka-lehdessä, jonka kanssa seuralla on tiivistä yhteistyötä. Palokka-Seuran omat nettisivut www.palokka.fi ovat aktiivisessa käytössä ja siellä tiedotetaan seuran toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Seura on myös mukana sosiaalisessa mediassa omalla facebook-sivullaan.

5. Talous

Seuran talous perustuu jäsenmaksuihin, kaupungin toiminta-avustukseen ja tapahtumien myynti- ja arpajaistuloihin. Palokka-kirjan myyntitulot antavat mahdollisuuden julkaisutoiminnan jatkamiseen.