Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

1. Yleistä

Palokka-Seura ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 2005 Palokan seudun asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyöjärjestöksi ja etujen valvojaksi. Seuran tehtävänä on asukkaiden näkökohtien esilletuominen paikkakunnan erilaisissa hankkeissa, lausuntojen antaminen ja vuorovaikutus asukkaiden ja kaupungin ja muiden toimijoiden välillä. Seura järjestää paikallisia kulttuuritapahtumia yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa.

Toimintavuoden 2017 aikana aloitettu Palokka-Seuran strategiatyö saatetaan toimintakaudella päätökseen. Seuran tavoitteena on, että vuonna 2019 tehtävät ja vastuu toiminnasta on nykyistä selkeämmin vastuutettua ja useampien henkilöiden yhteistyöllä toteutettua. Strategiatyötä tukien kartoitetaan jäsenistön kiinnostuksen ja osaamisen kohteita seuran toiminnan monipuolistamiseksi.

2. Hallinto

Palokka-Seuralla on vuosikokouksen valitsema hallitus, jossa on puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Hallituksessa kokoonpano vuonna 2017 oli:

Vesa Välilä, puheenjohtaja
Markku Tossavainen, varapuheenjohtaja
Anneli Meskanen, sihteeri, jäsen
Risto Rissanen, rahastonhoitaja, jäsen
Tuomo Blomqvist, jäsen
Kimmo Leimu, jäsen
Pirkko Rissanen, jäsen
Silja Parri, varajäsen
Matti Tikkanen, varajäsen
Heikki Tynkkynen, varajäsen

3. Toiminta

Seura järjestää vuosittain kaksi päätapahtumaa: Palokan kevät – tapahtuman ja Palokan kulttuuripäivät. Toimintavuoden aikana jäsenille järjestetään erikseen kohdennettuja tapahtumia. Seura järjestää tarpeen mukaan toimintavuoden aikana yleisötilaisuuksia jotka liittyvät Palokan elinympäristön rakenteisiin, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

3.1. Jäsenet

Seura järjestää Nuutti-juhlan 12.1.2018 Palokan Visalassa jäsenilleen. Tilaisuus on vapaamuotoinen, informatiivinen ja toiminnan kehittämistä tukeva puuroporinajuhla. Muusta jäsenille suunnatusta toiminnasta päättää seuran hallitus toimintavuoden resurssien pohjalta.

3.2. Palokan kevät 26.5.2018
Palokan kevät on järjestetty kolme kertaa palokkalaisten järjestöjen yhteisenä tapahtumana. Tapah-tumapaikkana on Palokan koulun piha. Kevään 2018 tapahtuman valmistelu aloitetaan järjestöjen toimesta tammikuussa ja tapahtuma järjestetään viikon 21 lauantaina 2018. Toinen suunnitteluko-kous on 23.4.2018 klo 17:00 Palokan kirjastossa. Palokan kevät 2018 ohjelmassa on mm. musiikkia, liikuntaa, kilpailuja, makkara-, lettu- ja kahvitarjoilua. Ohjelma pyritään toteuttamaan toiminnallisena ja

3.3. Palokan kulttuuripäivät viikolla 46

Palokan kulttuuripäiviä vietetään marraskuussa viikolla 46. Ohjelma tuotetaan yhdessä Palokan pelimannitalon, alueseurakunnan, Jyväskylän kansalaisopiston, aluekirjaston ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tapahtumaan osallistuvien yhdistysten pohjaa pyritään laajentamaan. Tapahtuman ohjelmassa on myös LC Palokan Vuoden palokkalaisen julkistaminen ja Palokka-lehden Palokan kulttuurin kulmakivi – palkinnon luovuttaminen. Perinteisesti ohjelmaan kuuluu myös vierailuja paikallisiin hoiva- ja hoitolaitoksiin. Palkki näyttelytilan ”Juuret Palokassa” näyttely järjestetään toisen kerran kulttuuripäivien yhteydessä.

3.4. Palokan yhtenäiskoulun yläkoulun oppilaiden stipendit

Palokka-Seura on myöntänyt vuodesta 2011 alkaen stipendit Palokan yhtenäiskoulun yläkoulun 8. luokan tytölle ja pojalle, joka on kouluyhteisössä aktiivisesti toimien ja omalla esimerkillään edistänyt koulun työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä. Stipendit myönnetään myös vuonna 2018.

3.5. Perinnetiedon kerääminen ja julkaisutoiminnan jatkaminen

Vuonna 2015 valmistuneen Palokka – kaskimaista kaupunginosaksi -kirjan teon yhteydessä kertyi runsaasti muistelu- ja kuva-aineistoa, joka jäi seuran haltuun. Seura selvittää julkaisutoimintansa jatkamista näiden aineistojen pohjalta. Käsin- ja konekirjoitetun aineiston skannaaminen digitaaliseksi aloitetaan. Kuvien, videoiden ja ääninauhojen keräämistä taustatietoineen jatketaan, jolloin aineisto antaa mahdollisuuden näyttelyiden ja julkaisujen tekemiseen.

3.6. Muu toiminta

Linnunpönttötalkoot yhdessä Palokan koulun luontokerhon kanssa 10.3. klo 10 – 14
Jyväskylän kaupungin kanssa jatketaan yhteistyötä Palokan alueen asioissa. Ensimmäinen yhteinen tilaisuus teemana on uusien valtuutettujen ”Keskiviikkokahvit” 14.3., jonka teemoina ovat Palokan kaavoitus, kehittäminen ja huolenaiheet.
Kulttuuriympäristö näkyväksi (KYNÄ) – hanke, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Keski-Suomi ja Jyväskylän ympäristöluotsit järjestävät retken Kuukanpään kulttuurimaisemaan 22.5. klo 17:00–20:00, Palokka-Seura on retken yhteistyökumppani.
Yhteistyötä JAPA – Jyväskylän kestävä kehitys ry:n kanssa omaa tarkoitusta ja toimintaa tukevin tavoin. Yhteistyötä palokkalaisten yhdistysten ja seudun muiden kotiseutu-, asukas-, kylä- ja kaupunginosayhdistysten kanssa jatketaan ja kehitetään. Syyskesälle järjestetään mahdollisesti kulttuuriretki Vanhan Korpilahden kotiseutuyhdistyksen isännöimänä Korpilahdelle. Yhteistyötä Palokan koulujen kanssa jatketaan.

4. Tiedotus

Palokka-Seura pitää yhteyttä jäsenistöönsä pääosin sähköpostilla ja kirjeitse jäsenille, joita ei tavoitetta sähköisesti. Avoimista tapahtumista tiedotetaan Palokka-lehdessä, jonka kanssa seuralla on tiivistä yhteistyötä. Palokka-Seuran omat nettisivut, www.palokka.fi, ovat aktiivisessa käytössä ja siellä tiedotetaan seuran toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Seura on myös mukana sosiaalisessa mediassa omalla Facebook-sivulla.

5. Talous

Seuran talous perustuu jäsenmaksuihin, kaupungin toiminta-avustukseen ja tapahtumien myynti- ja arpajaistuloihin. Aikaisempien vuosien julkaisutoiminnan tuotot ovat taloudessa varauksena tulevaa julkaisutoimintaa varten.