Asukaskysely Jyväskylän metsistä – vastaa 10.9. mennessä!

Palokan lähimetsien hoito on ollut keskustelun aiheena viime aikoina. Nyt voi antaa mielipiteensä Jyväskylän metsien käytöstä ja hoidosta pidemmälläkin tähtäimellä.

Jyväskylän kaupungilla on käynnissä metsäohjelman laadinta, jonka tarkoituksena on linjata pitkäjänteisesti metsien suunnittelua, hoitoa ja käyttöä. Siinä sovitetaan yhteen erilaisia näkemyksiä metsien taloudellisista, virkistyskäytöllisistä ja suojelullisista arvoista. Tällä kyselyllä kartoitetaan jyväskyläläisten näkemyksiä metsien käytöstä sekä kaupungin omistuksessa olevien metsien arvoista.

Kysely on auki 10.9.2017 saakka.

Kyselyn internet-linkki: https://maptionnaire.com/fi/2981/