Aihearkisto: Kaavoitus/ tiesuunnitelmat

Millainen on Jyväskylä vuonna 2050? Vastaa kyselyyn tammikuun loppuun mennessä

Millainen Jyväskylä on vuonna 2050? Mihin suuntaan yleiskaava ohjaa maankäytön ja liikenteen kehittymistä? Kuinka tärkeitä ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuus, virkistysmahdollisuudet, keskustojen kehittyminen ja maaseudun elinvoimaisuus?

Jyväskylän kaupunki kartoittaa tällä kyselyllä asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä yleiskaavan tavoitteiden määrittämiseksi. Kysely on avoinna 9.-31.1.2024. Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 10 minuuttia. Kyselyn tulokset julkaistaan yleiskaavan 2050 tavoitteiden koonnin yhteydessä myöhemmin keväällä.

Tästä linkistä kaupungin sivuille:

https://app.maptionnaire.com/q/7nf3i4ugo4da

Ollilantie 6 asemakaavaluonnos nähtävillä 24.11.-11.12.2023

Asemakaavan muutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan hakemuksesta. Hakijan tavoitteena on muuttaa pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi osoitettu kiinteistö asumiskäyttöön. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus muodostaa kiinteistöstä kaksi tonttia. Toinen tontti nykyiselle omakotitalolle ja toinen tontti asuinrivitalojen rakentamisen mahdollistavaksi. Kiinteistöllä oleva pienteollisuusrakennus puretaan.

Tästä kaavaluonnokseen: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1176

Palokan asuinalueilta Savulahden päiväkotikoulun ruokalassa 23.11.2023 klo 18-20

Tule kahville, kuulolle ja keskustelemaan asuinalueesi ajankohtaisista asioista yhteisen pöydän ääreen päättäjien ja kaupungin työntekijöiden kanssa!

Asuinalueiltojen tavoitteena on saada erityisesti asukkaiden ääni kuuluviin. Paikalla kuuntelemassa ja vastaamassa kysymyksiin on myös päättäjiä ja kaupungin työntekijöitä.

Palokan iltaan kutsutaan asukkaita alueilta Palokka, Mannisenmäki, Haukkamäki, Kirri, Heikkilä, Pappilanvuori, Hiekkapohja, Matinmäki, Puuppola, Saarenmaa, Vertaala ja Savulahti.

Illan kesto on kaksi tuntia ja kulku seuraavanlainen:

– tervetulosanat kaupunginvaltuuston edustajalta ja asuinalueyhdistykseltä
– alustuspuheenvuoro alueen ajankohtaisesta aiheesta
– pienryhmäkeskustelu, aiheena alueen vahvuudet ja kehittämisen kohteet
– yhteinen keskustelu, josta kirjataan kooste verkkosivulle

Osallistua voi paikan päällä tai etäyhteydellä, osallistumislinkki päivittyy verkkosivulle www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat

Palokan liikuntakeskuksen kaavamuutos, uusi liikuntahalli ja liikennejärjestelyt

Siteeraus JKL kaavoitukselta: Työn tavoitteena on sovittaa uusi liikuntahalli Palokan liikuntapuiston alueelle siten, että suunnittelussa huomioidaan koululaisten kulku ja saattoliikenteen turvallisuus. Alueella nykyisin sijaitseva väliaikaiseksi rakennettu halli puretaan ja rakennetaan uusi halli. Uuden hallin sisäänkäynti on hallin eteläpuolella. Siteeraus loppuu.

Huomioitavaa: Tekojään vieressä sijaitsee vuonna 1981 valmistuneet urheilutoimintaa palvelevat huolto- ja toimistorakennus, joista jälkimmäisessä sijaitsevat urheilualueen toimisto- ja pukutilat sekä tilapäisen päiväkodin tilat. … Uutta n. 2500 kerrosalaneliömetrin laajuista liikuntahallia suunnitellaan todellisuudessa tämän päiväkodin käsittävän rakennuksen paikalle, joka puretaan. Väliaikaisen hallin paikalle rakennetaan pysäköintialue.

https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1159

Olavintie 1 asemakaavamuutos

Palokan vanhaa itäpuolta uudistetaan. Tällä kertaa kyseessä on alue, jolla sijaitsee kaupunginpuolimmainen kauppakeskus (mm. ent. Toivonkulma, K&M hiukset ja Pizzeria) sekä puistoa.
https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1151

Kaavaluonnos on kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 24.1.2023.

Ja tässä linkki Palokan keskustan kehittämissuunnitelmaan, jonka tavoitteiden mukaan aluetta lähdetään kehittämään.

https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/palokan-keskustan-kehittamissuunnitelma?fbclid=IwAR3SIn8U7m2dXNEJTDWHzsjth-QrVnMNB_VD_x-e9_U9iG_8D_N_Wy_A1vQ

Palokka-Seuran lausuma Olavintie 1 osallisuus – ja arviointisuunnitelmaan

Palokan asuinalueilta to 18.11. 2021 klo 18.00-19.30

Asuinalueillat ovat asukkaiden, kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisiä keskusteluhetkiä, joissa aiheina ovat paikalliset asiat. Tämän syksyn Asukasillassa torstaina 18.11. klo 18.00-19.30 keskustellaan Palokan ajankohtaisista asioista ja alueen asukkaiden mieltä askarruttavista kysymyksistä. 

Palokan iltaa on suunniteltu yhdessä Palokka Seura ry:n kanssa. Teemoiksi ovat tällä kertaa nousseet Kylä Osku-hanke ja keskusta-alueen kaavoitus. Osallistujat voivat nostaa keskusteluun myös muita ajankohtaisia asioita. Asukastilaisuudessa käydään läpi myös edellisellä kerralla esillä olleita kärkiteemoja. Kaksi vuotta sitten Palokassa käsiteltiin muun muassa alueen keskustan kaavoitusta ja kevyenliikenteen väylien turvallisuutta . Keskustelun pohjaksi voi tutustua edellisten iltakahvien muistioon sekä vastausosioon, jotka löytyvät tämän sivun alaosasta.

Alustukset virittävät osallistujat keskustelemaan

– Kylä-OSKU -hankkeessa tutkitaan osallistavan kulttuurisuunnittelun mahdollisuuksia yhdyskuntasuunnittelussa ja paikallisyhteisöjen aktivoinnissa. Tutkimuksessa tarkastellaan paikallisuuden ja kylähengen rakentumista kahden taajaman alueella, Jyväskylän Palokassa ja Äänekosken Sumiaisissa, kertoo dosentti Eerika Koskinen- Koivisto Jyväskylän Yliopistolta Kylä-OSKU -hankkeesta. Hankkeessa toteutettiin verkkokysely Palokan asukkaiden suhteesta lähiympäristöönsä, jossa tiedusteltiin muun muassa asukkaiden ajatuksia alueen kehittämisestä. Kysely ja keskustelut asukkaiden kanssa ovat tuoneet esille sekä yksittäisiä kehityskohteita että tarpeen hahmotella yhteistä visiota Palokan tulevaisuudesta.

– Palokan keskusta-alueelle on laadittu kehittämissuunnitelma talven 2019-2020 aikana. Keskusta elää murrosvaihetta ja kehittämissuunnitelman tavoitteet ohjaavat alueen maankäyttöä lähivuosina tai myöhemminkin alkavissa hankkeissa, toteaa arkkitehti Mari Raekallio Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksesta. Illan aikana kerrotaan lyhyesti vireillä olevista asemakaavahankkeista ja niiden sijainneista.

Tilaisuus toteutetaan etäyhteyksillä. Lisäksi järjestetään Palokan yhtenäiskoululla (Koivutie 5 )“kisakatsomo”, mikäli osallistuminen tilaisuuteen ei ole mahdollista etäyhteydellä.

Ilmoittautuminen Palokan asuinalueiltaan.

Tule mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan oman asuinalueesi kehittämiseen!

Palokan Kotikulmaan kuuluvat:

Itäiset asuinalueet: Ritoniemi, Ritopohja, Ritoniitty, Heinämäki, Pappilanrinne, Pappilanvuori, Jokela, Piilola, Ollila, Heikkilä ja Hiekkapohja
Läntiset asuinalueet: Rippalanmäki, Korppumäki, Nuutti, Mannisenmäki, Haukkamäki, Eerola, Kirri, Lintukangas, Saarenmaa

Puuppolan asuinalueilta on keväällä 2022. Puuppolan Kotikulmiin kuuluvat Puuppola, Vertaala ja  Matinmäki.