Aihearkisto: Yleiset

Kulttuuriperinnön valokuvauskilpailu Wiki Loves Monuments syyskuussa

Syyskuussa starttaa kulttuuriperinnön vuosittainen Wiki Loves Monuments -kilpailu. Tänä vuonna kuvataan kaupunki- ja kylämaisemia, sen rakennuksia ja julkisia tiloja.

Kuvattavat kohteet perustuvat Museoviraston rekisteröimiin kulttuuriperintökohteisiin. Tieto kuvattavasta kohteesta tallennetaan Wikidataan, Wikipedian perheeseen kuuluvaan avoimeen tietopankkiin. Osallistujien kuvaamat kuvat tulevat niinikään kenen tahansa käytettäviksi Wikimedia Commonsissa, avoimessa kuvapankissa. Kuvat ovat osallistujien lahjoitus yhteisen kulttuuriperinnön kartuttamiseksi, jolloin muun muassa museot voivat käyttää näitä kuvia vapaasti omassa toiminnassaan.

Suomen kilpailu on osa kansainvälistä loppukilpailua. Sen järjestää Wikimedia Suomi yhteistyössä Museoviraston, Arkkitehtuurimuseon ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa.

Keski-Suomen kuvauskohteet oheisessa linkissä:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekti:Wiki_Loves_Monuments/Keski-Suomi

Verkkosivu http://wlm.wikimedia.fi/

Julisteet http://wlm.wikimedia.fi/julisteet/ Julisteissa käytettyjen kuvien tekijänoikeustiedot löytyvät samalta sivulta.

Facebook https://www.facebook.com/groups/wlmsuomi

Instagram https://www.instagram.com/wlmfinland/

Wikidata https://www.wikidata.org/

Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/

Jättipalsamia kitkemään tiistaina 14.7 klo 17 – 20 Jokelanrantaan

Toimi ennen kuin alkaa paukkua! Jättipalsamin paras kitkemisaika on nyt.

Jos jättipalsamista haluaa eroon, on juuri nyt aika tarttua toimeen, sillä tämän villisti siementävän vieraslajin taimet kasvavat paraikaa kohisten joutomailla ja puronvarsilla. Luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -hanke tarjoaa helpon tavan osallistua lajin torjuntaan järjestämällä jättipalsamin kitkentäiltoja kesä-heinäkuussa Jyväskylässä ja Laukaassa.

Jättipalsami on haitallinen vieraskasvi, joka valtaa alaa myös Keski-Suomessa. ”Paukkupalsami” leviää tehokkaasti siemenistä, peittää helposti alleen isoja alueita ja supistaa luonnon monimuotoisuutta viemällä tilaa luonnonkasveilta. Palsamin kukat aukeavat kesä-heinäkuun vaihteessa. Kuukauden kuluttua kukinnasta siemenkodat kypsyvät ja paukahtelevat singoten siemeniä metrien päähän. Yksi jättipalsami voi tuottaa jopa 4000 siementä!

Yksivuotisena ja heikkojuurisena kasvina jättipalsami on suhteellisen helppo hävitettävä moniin muihin vieraskasveihin verrattuna. Jos kitket kasvupaikalta kaikki jättipalsamiyksilöt pois kesä-heinäkuussa ennen siementen kypsymistä, voit päästä esiintymästä eroon muutamassa vuodessa.

Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoima VieKas LIFE -vieraslajihanke järjestää tänä kesänä Jyvässeudulla lukuisia kitkentätapahtumia. ”Kaikki ovat tervetulleita kitkemään, tekemään käytännön luonnonsuojelutyötä ja viihtymään luonnossa”, sanoo hankkeen aluekoordinaattori Titta Makkonen.

Tiistaina 23.6. klo 17-20 kitkemään pääsee sekä Jyväskylän Vehkalammella lammaslaidunten ympäristössä sekä Laukaan sataman matonpesupaikan luona. Tämän jälkeen kitkentäiltoja järjestetään Jyväskylässä mm. torstaina 25.6. Ristonmaalla, tiistaina 30.6. Survo-Korpelassa ja tiistaina 14.7. Palokan Jokelanrannassa. Viimeiset jättipalsamin kitkentäillat pidetään heinäkuun lopussa, jotta vältetään tämän jälkeen kypsyvien siementen tahatonta levittämistä.

Lisää kitkentäpäiviä löytyy VieKas LIFE -hankkeen Facebook-sivulta facebook.com/viekaslife/ sekä hankkeen nettisivuilta www.sll.fi/viekas-life.

Korona-aika huomioiden kitkijöitä pyydetään ottamaan omat hanskat mukaan. Flunssaisten ja riskiryhmäläisten kannattaa välttää yleisiä tapahtumia.

Lisätietoja: 

Titta Makkonen

VieKas LIFE Keski-Suomen aluekoordinaattori

titta.makkonen@sll.fi

puh. 0401945978

Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE (2018-2023) on Suomen suurin ja kunnianhimoisin vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietouden levittämiseen keskittyvä hanke. Hankkeen kokonaisbudjetti 2,47 miljoonaa euroa, josta 60% on EU-rahoitusta. Lisätietoa: viekas.laji.fi.

VieKasLIFE-hanke (Finvasive LIFE, LIFE17 NAT/FI/000528) on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta, jonka avulla tuetaan ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeita ja sitä kautta EU:n ympäristöpolitiikan toimeenpanoa. Tämän julkaisun sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Ei siivoustalkoita tänä vuonna – omatoimisesti voi kerätä roskia

Jyväskylän kaupunki
Tiedote: 24.4.2020

Jyväskylän kaupunki ei järjestä siivoustalkoita – kaupunki kuljettaa omatoimisten talkoolaisten roskasäkit

Jo perinteiksi muodostuneet siivous- ja roskankeruutalkoot on peruttu koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Jos asukkaat haluavat kerätä roskia omatoimisesti, kaupunki noutaa kerätyt roskat pois. Jätesäkkejä ja siivoushanskoja ei jaeta tätä vuonna.

Toimi näin

Jos haluat kaupungin kuljettavan kerätyt roskat pois, vie täyteen kerätyt roskasäkit lähimmän bussipysäkin vierelle 5.5 mennessä. Ilmoita paikka ennakkoon JAPA ry:lle sähköpostitse osoitteeseen toimisto[@]japary.fi. Päivämäärän jälkeen ilmoitettuja ja tuotuja roskasäkkejä ei enää noudeta.

Jos roskien seassa on lajiteltavaa jätettä, kuten polkupyörien osia, tulisi ne asetella muun kasan viereen, eikä niitä saisi pakata muovipussiin tai jätesäkkiin. Kaupunki toimittaa ne vastaanottopisteisiin. Yksityisten talouksien ja kiinteistöjen roskien tuominen kuljetettavaksi on kielletty. Kyse on ainoastaan yleisiltä alueilta kerätyistä roskista.

Lisätiedot:

koordinaattori Paula Wilkman, p. 0400 361 365, paula.wilkman[at]jyvaskyla.fi, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry

ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5151, tarja.ylitalo[at]jyvaskyla.fi

Miten Linkin pitäisi kulkea? Vastaa kyselyyn 3.5.2020 mennessä!

Linkin eli Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjastosuunnittelu on käynnistynyt keväällä 2020. Uusi linjasto on näillä näkymin tarkoitus ottaa käyttöön 2023–24.

Voit osallistua linjastosuunnitteluun vastaamalla kyselyyn 3.5.2020 mennessä.

Keräämme kyselyn avulla näkemyksiä joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä.

Myöhemmin julkaistaan vielä toinen nettikysely, jossa voit ottaa kantaa eri linjastovaihtoehtoihin.

Linjastosuunnittelun periaatteet

Linjastosuunnitelmalla edistetään Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamista. Uudella linjastolla halutaan tukea kestävän liikkumisen matkaketjujen muodostumista, vähentää liikenteen ympäristökuormitusta ja ottaa huomioon myös taloudellisuus. Suunnittelun pohjana on nykyinen linjasto, jonka parhaat ominaisuudet halutaan säilyttää ja niitä edelleen kehittää.

Linjastosuunnittelun avainsanoja ovat asetetut tavoitteet, nopeus, selkeys ja kysyntäpotentiaalin mukainen vuorotarjonta. Uusi linjasto muodostetaan nykyiseen tapaan ns. runkolinjojen ympärille. Runkolinjoista ja niitä täydentävistä linjoista muodostuu toimiva ja matkustustarpeisiin perustuva joukkoliikenneverkosto.

Uuden linjaston rakentamisessa otetaan huomioon asuminen, asukkaiden liikkumistarpeet ja työpaikkojen sijainnit. Suunnittelutyössä hyödynnetään maankäytön tietoja väestön ja työpaikkojen sijoittumisen nykytilanteesta ja kehittymisestä.Lisäksi tutkitaan poikittais- ja vaihtoyhteyksien tarve sekä mahdollisten alueterminaalien tarpeet ja sijainnit. 

Linkki tulevaisuuteen 2030 -ohjelmassa joukkoliikenteen kehittämisen lähtökohdaksi valittiin vaihtoehto, joka sisältää Superlinkiksi nimetyn, tiheällä vuorovälillä liikennöitävän linjan, kaksi vahvaa runkolinjaa, seutuliikenteen pikalinjat ja pääreitit sekä Citylinkiksi nimetyn, reittipohjaisen liikenteen.

Linjastosuunnittelun lähtökohdat (esimerkiksi Superlinkin toteuttaminen ja runkolinjaratkaisut) tarkentuvat suunnittelutyön edetessä. 
 

Linjastosuunnittelun eteneminen

Tavoitteena on päättää keskeisistä linjastoratkaisuista kesäkuun 2020 lopussa. Suunnitteluhanke on kokonaisuudessaan valmis viimeistään joulukuussa 2020.

Linjastosuunnittelu etenee vaiheittain seuraavasti:

  1. Superlinkin ja runkolinjojen reittien suunnittelu
  2. Seutuliikenteen pikalinjojen ja pääreittien suunnittelu
  3. Citylinkin suunnittelu sekä täydentävien ja muita linjoja syöttävien linjojen suunnittelu 
  4. Kokonaisuuden laadunvarmistus linjaston, suoritteiden ja liikennöintikustannusten osalta

Linjastosuunnitelmatyöstä vastaa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen viranomaisen tehtäviä hoitava Jyväskylän kaupunki. Suunnitelmaa koostaa Ramboll Finland Oy.

Miten pyöräilyä tulisi edistää? Vastaa kyselyyn 7.4. mennessä

Minkälaiset ratkaisut koet toimiviksi pyöräilyn edistämisessä? Vastaa kyselyyn! Kyselyaineistoa käytetään opinnäytetyössä, jossa tutkitaan Jyväskylän kaupungin pyöräilynedistämisen koettua vaikuttavuutta.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan 2 x 4 kpl elokuvalippuja sekä 2 x 50 euron lahjakortteja Linkin Waltti-matkakorttiin. Kysely on avoinna 7.4. asti. Elokuvaliput ovat voimassa 6 kk niiden hankkimisesta. Liput hankitaan kyselyn päätyttyä ja arvonnan suorittamisen jälkeen.

Tästä suoraan kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/D1BCD6A53A1F056A

Muutoksia Palokka-Seuran kevään toiminnassa

Vuosikokous siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Yleisöluento 27.3. kirjastolla siirtyy myöhempään ajankohtaan

Palokan kevät 2020 tapahtuma on peruttu

Yleisöluento XX.X.2020 klo XX:XX Palokan aluekirjastolla
kunhan virus hellittää!!!

Arkeologi Teemu Tiainen kertoo vuosina 2018-19 Jyväskylän Kirrissä tehtyjen arkeologisten tutkimusten tuloksista. Paikalta kaivettiin muun muassa varhaiskeskiaikaan ajoittuvien hiilihautojen ja raudansulatusuunin jäännöksiä.

********** ********** ********** **********
Susi juoksi suota myöten, karhu kangasta samosi; suo liikkui suen jälessä, kangas karhun kämmenissä, siihen nousi rautaruoste ja kasvoi teräsranko suen sorkkien sijoille, karhun kannan kaivamille. 
Syntyi Seppo Ilmarinen, sekä syntyi jotta kasvoi. Se syntyi sysimäellä, kasvoi hiilikankahalla vaskinen vasara käessä, pihet pikkuiset piossa. (ote Kalevalan yhdeksännestä runosta)
********** ********** ********** **********

Palokan kirjoitettu asutushistoria alkaa 1500-luvulta. Palokassa on oltu ja asuttu kuitenkin jo pitkään ennen kirjoitettua historiallista aikaa. Siitä ovat todisteena alueelta 1900-luvulla löytyneet kivikautiset löydökset.

Viimeaikaiset tutkimukset ja löydökset sekä niistä tehdyt ajoitukset tuovat uutta tietoa Palokan myöhäisrautakautiseen ja varhaiseen keskiajan asutushistoriaan. Aikaan jolloin Ruotsin itämaahan tehtiin ristiretkiä ja Turun linnan rakentaminen oli ajankohtaista ja alkamassa.

Taustoitusta luennolle tästä! Tarkempaa uutta tietoa KIrrin kaivauksista Palokka-Seuran yleisöluennolla Palokan aluekirjastolla. Tervetuloa.

Sambarytmipaja


Marras-joulukuun vaihteessa 29.11.-1.12. pidetään afrobrasilialaisten rytmien viikonloppukurssi Rio de Janeiron kuuluisan sambaryhmän, Manguieran soittajan johdolla.

Avoin kaikenikäisille koululaisista senioreihin lähtötasosta riippumatta. Rytmisoittimet ovat kurssilla valmiina.
Tule voimaantumaan yhdessä soittaen!

LISÄTIETO AILMOITTAUDU

Paikka: Palokan koulukeskus, opiston musiikkiluokka K8
Opettaja: Sami Kontola
Syyslukukausi: 29.11.2019 – 1.12.2019
Päivä ja kello:  Pe: 17.30 – 19.00  La: 10.00 – 15.00  Su: 10.00 – 15.00  

Ilmoittaudu viimeistään: 30.11.2019
Kurssilla on tilaa

Vastaa kaupungin metsäkyselyyn 1.9. mennessä

Kyselyllä kartoitetaan Jyväskylän asukkaiden metsiin liittämiä arvoja sekä kaupungin omistuksessa olevien metsien virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta. Osa kysymyksistä käsittelee metsiä yleisesti ja osa vain Jyväskylän kaupungin tai oman asuinalueesi metsiä.

Kyselyyn voi vastata 1.9.2019 asti.

Metsäkysely on suunnattu Jyväskylän kaupungin asukkaille ja se toteutetaan kolmen vuoden välein. Kysely on osa viime vuonna valmistunutta metsäohjelmaa, joka linjaa kaupungin metsien käytön ja hoidon periaatteita vuoteen 2030 saakka.

Tästä kyselyyn: https://www.app.maptionnaire.com/fi/6189/

Tutustu myös metsäohjelmaan.