Koivutie 2 – asukastilaisuus Palokan kirjastossa 17.9.2019 klo 17

Jyväskylän kaupunki on aloittanut Palokan Koivutie 2:ssa asemakaavan muuttamisen. Suunnittelualue sijaitsee kaupunkikuvallisesti, liikenteellisesti ja kaupallisten palveluiden osalta keskeisellä paikalla Palokan keskustassa. Alueelta on palanut liikerakennus ja tontti on tällä hetkellä rakentamaton. Kaavan laadintaan on lähdetty maanomistaja SRV:n toimesta. Muutoksen tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta arkkitehtonisesti korkeatasoisella asuinrakentamisella ja pienellä kaupan yksiköllä.

Kaavaratkaisu koostuu kahdesta punertavan-ruskeasta tiilisestä kerrostalosta, joissa on määrätty epäsymmetrinen harjakatto ja kerrosluku VIu1/2. Rakennusoikeutta kerrostaloilla on yhteensä 5000 k-m2 ja ne sijaitsevat tontin lounaisreunassa. Alueen pysäköinti sijaitsee Koivu- ja Ritopohjantien risteysalueen tuntumassa. Pysäköintialuetta kiertää tontin rajoilla auton säilytyksen tai talousrakennuksen rakennusalat, joihin on määrätty julkisivumateriaaliksi saman värinen tiiliverhous kuin asuinrakennuksissa ja viherkatto. Pieni kaupan yksikkö (600 k-m2 ja II) sijaitsee viereisen torialueen laidalla. Kauppa tulee toteuttaa epäsymmetrisenä harjakattona ja osittain tiiliverhottuna.

Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävillä 3.9.–1.10.2019 välisen ajan palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Kivääritehdas 6 (ovi A1). Kaavaluonnoksesta järjestetään asukastilaisuus 17.9. (ti) klo 17:00 Palokan kirjastossa. Mahdollisia kirjallisia mielipiteitä kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa 1.10.2019 asti kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 193, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi. Palautetta voi antaa myös puhelimitse ja sähköpostitse kaavoittajalle. Luonnoksen nähtävilläolo tiedotetaan 3.9.2019 ilmestyvässä sanomalehti Keskisuomalaisessa.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata myös kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1041