Millainen on Jyväskylä vuonna 2050? Vastaa kyselyyn tammikuun loppuun mennessä

Millainen Jyväskylä on vuonna 2050? Mihin suuntaan yleiskaava ohjaa maankäytön ja liikenteen kehittymistä? Kuinka tärkeitä ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuus, virkistysmahdollisuudet, keskustojen kehittyminen ja maaseudun elinvoimaisuus?

Jyväskylän kaupunki kartoittaa tällä kyselyllä asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä yleiskaavan tavoitteiden määrittämiseksi. Kysely on avoinna 9.-31.1.2024. Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 10 minuuttia. Kyselyn tulokset julkaistaan yleiskaavan 2050 tavoitteiden koonnin yhteydessä myöhemmin keväällä.

Tästä linkistä kaupungin sivuille:

https://app.maptionnaire.com/q/7nf3i4ugo4da