Toimintakertomus vuodelta 2016

1. Yleistä

Palokka-Seuran 12. toimintavuoden päätapahtumia olivat perinteiset Palokan kevät ja Palokan kulttuuripäivät. Julkaisutoimintaa jatkettiin tekemällä Suomi 100 -juhlavuoden kalenteri.

2. Hallinto

Palokka-Seuran hallituksen jäsenmääräksi on säännöissä määritelty puheenjohtajan lisäksi
5-10 varsinaista ja kolme varajäsentä. Vuosikokouksessa 10.3.2016 yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2016 valittiin seuraavat:

– Elli Ojaluoto (puheenjohtaja)
– Tuomo Blomqvist (jäsen)
– Reijo Kangas (jäsen)
– Mirja Lavonen-Niinistö (jäsen)
– Kimmo Leimu (jäsen)
– Anita Lyyra (jäsen)
– Anneli Meskanen (jäsen)
– Pirkko Rissanen (varajäsen)
– Risto Rissanen (jäsen)
– Matti Tikkanen (varajäsen)
– Markku Tossavainen (jäsen)
– Heikki Tynkkynen (varajäsen)

Hallitus järjestäytyi kokouksessaan 7.4.2016 seuraavasti:

– Kimmo Leimu (varapuheenjohtaja)
– Anneli Meskanen (sihteeri)
– Risto Rissanen (rahastonhoitaja)
– Anita Lyyra (matkavastaava)

Lisäksi sovittiin, että tiedotuksen hoitavat puheenjohtaja ja sihteeri yhteistyössä.

Hallitus kokoontui vuonna 2016 varsinaisiin kokouksiinsa 10 kertaa. Lisäksi pidettiin sääntö-määräinen vuosikokous 10.3.2016 Palokan koululla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Syrjälä ja sihteerinä Anneli Meskanen.

2.1. Jäsenyydet

Palokka-Seura on Jyväskylän kestävä kehitys ry:n (JAPA) sekä Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

3. Toiminta

3.1. Palokan kevät –tapahtuma

Palokan kevät järjestettiin 28.5.2016 toista kertaa Palokan koulun alapihalla useiden palokka-laisten järjestöjen ja yhdistysten yhteistyönä. Tällä kertaa sää suosi tapahtumaa ja osallistujia arvioitiin olleen jopa 500 – 600 henkeä, mikä on uusi yleisöennätys.

Järjestäjätiimissä oli keväällä 2016 Palokka-Seuran lisäksi: LC Palokka, LC Palokka Wilma, MLL Palokka, Monikko ry, Palokan koulun vanhempaintoimikunta, Palokan Naisvoimistelijat, Palokan partiolaiset, Palokan Riento, Palokan VPK sekä SPR Palokka. Itse tapahtumaan saimme näiden lisäksi vieraiksi myös JAPA ry:n, Jyväskylän puutarhaseuran sekä Palokan koulun luontokerhon. Palokan kirjasto piti poistokirjakojua.

Ohjelmassa oli Jyväskylän puhallinorkesterin konsertti sekä Kari Kuusijoen musisointia. Mirja Lavonen-Niinistö laulatti yleisöä. Juonnon hoiti tuttuun tyyliinsä Matti Syrjälä.

3.2. Palokan kulttuuripäivät

Palokan kulttuuripäiviä vietettiin 15. – 20.11.2016. Jälleen oli saatu koottua monipuolinen ohjelma ja tapahtumia kaikenikäisille.

Avajaistilaisuus pidettiin 15.11. Palokan aluekirjastossa. Kulttuuripäivät avasi Pirkko Rissanen ja esiintyjinä olivat harmonikkataiteilijaveljekset Mikko ja Kalle Makkonen sekä Juha Lautta-muksen johtama Barokkiyhtye. LC Palokka julkisti vuoden palokkalaisen, joksi valittiin tänä vuonna Palokka-Seuran puheenjohtaja Elli Ojaluoto. Palokka-lehti luovutti Palokan kulttuurin kulmakivi -palkinnon soitintutkija, tietokirjailija ja mestaripelimanni Kari Dahlblomille.

Heti avajaistilaisuuden jälkeen vuorossa oli monikulttuurinen Tulien koti -esitys, joka koostui arabialaisista ja suomalaisista runoista ja lauluista.

Kulttuuripäivien ohjelmassa oli useita konsertteja, mm. Lauri Kahilaisen muistokonsertti Pelimannitalolla sekä OP-kvartetin konsertti Palokan kirkolla. Kevyempää musiikkia tarjosi Karin Parhaat kirjastolla sekä Palokan nuorisotiloissa järjestetty akustisen musiikin ilta.

Kaupungin kulttuuripalvelut tarjosi lapsille Teatteri Capellen nukketeatteriesityksen Grimeldan lähde. Koko perheen tapahtuman Valoa etsimässä puolestaan järjesti MLL:n Palokan paikallis-yhdistys yhteistyössä Jyväskylän kristillisen opiston lastenohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Kulttuuripäivien kirjailijavieras oli tänä vuonna Pirjo Hassinen ja päivät huipentuivat Musiikkikou-lu PiaCellon 10-vuotisjuhlakonserttiin Pelimannitalolla.

Kukin järjestäjätaho huolehti tiedottamisesta omille viiteryhmilleen. Palokka-Seura toimitti tiedotteen viestimille sekä ohjelmatiedot eri tapahtumakalentereihin. Kulttuuripäivien ohjelma-esite jaettiin Palokka-lehden liitteenä sekä tiivistetyt ohjelmatiedot myös Vaajakoskella ilmesty-vässä Wessmannissa, jolloin tiedotuksen kokonaislevikki oli yli 20.000 kpl.

Tapahtuma keräsi viikon aikana yhteensä noin 1120 kävijää.

3.3. Julkaisutoiminta

Marraskuussa 2015 julkaistun Palokka – kaskimaista kaupunginosaksi -teoksen painosmäärä oli 650 kpl. Kirjoista 50 kpl saatiin lahjoituksena ja osaksi korvaamaan painoviallisia kappaleita, joita lopulta löysimme 8. Ennakkotilauksia saatiin 96 kpl ja kirjoja myytiin helmikuun 2016 loppuun mennessä kaiken kaikkiaan 493 kpl. Vapaakappaleita kirjan toimitukseen osallistuneil-le ja muille sidosryhmille jaettiin 122 kpl.

Palokka-kirjan kirjatyöryhmä kokoontui 17.2.2016 viimeiseen palaveriinsa, jossa mm. koottiin yhteen kirjasta saatu palaute ja löydetyt virheet.

18.2.2016 pidetyssä hallituksen kokouksessa todettiin, että on aika lopettaa kirjan myynti, sillä jäljellä oli enää 16 kpl. Ne varastoitiin Seuran arkistokaappiin.

Palokka kaskimaista kaupunginosaksi -teos oli ehdolla Suomen Kotiseutuliiton järjestämässä kilpailussa Vuoden 2016 kotiseututeokseksi, mutta ei tullut valituksi.

7.4.2016 hallitus päätti perustaa julkaisutyöryhmän, jonka tehtävä on selvitellä Palokka-Seuran julkaisutoiminnan jatkamista ja jonka jäsenet ovat Kimmo Leimu, Tuomo Blomqvist ja Pirkko Rissanen sekä seuran hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Yrjö Teeriaho. Kimmo Leimu toimi työryhmän koollekutsujana.

Julkaisutyöryhmä oli ripeä toiminnassaan ja niinpä jo toukokuisessa hallituksen kokouksessa päätettiin julkaista vuoden 2017 kalenteri teemalla ’Itsenäisyyden vuosikymmenet’. Kalenterin valokuvista vastasi Tuomo Blomqvist, graafisesta suunnittelusta Jari Järvinen ja teksteistä työryhmä Elli Ojaluoto, Kimmo Leimu ja Pirkko Rissanen. Kalenteri valmistui marraskuussa ja sitä myytiin kulttuuripäivien tilaisuuksissa, eri tapahtumissa ennen joulua sekä Palokan Keskus-kulman kukkakaupassa.

3.4. Muu toiminta

Seura osallistui 3.5. järjestettyyn ja JAPA ry:n koordinoimaan Sotkutonta päivää -tapahtumaan. Siivosimme roskat Raivaajantien ja Heinäojan risteyksen väliseltä alueelta noin 10 hengen voimin.

12.5.2016 järjestettiin yhteistyönä kaupungin kanssa Palokan koulun ruokalassa asukasilta aiheena Palokan liikennejärjestelyt. Paikalle kokoontui parikymmentä alueen liikennejärjeste-lyistä kiinnostunutta asukasta sekä asiantuntijoina Jyväskylän kaupungilta rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen ja strategia- ja kehittäminen yksiköstä Jukka Laukkanen. Keski-Suomen ELY-keskukselta paikalla olivat tienpidon suunnitteluyksikön päällikkö Jari Mikkonen sekä liikennejärjestelmäasiantuntija Hannu Onkila.

Palokka-Seuran stipendit (á 30 euroa) jaettiin nyt viidennen kerran. Ne saivat koulun päättäjäi-sissä 4.6. yläkoulun 8-luokkalaiset Noora Kyytinen ja Juho Kivimaa.

Keski-Suomen liitto valitsi Palokan Pelimannitalon vuoden 2016 Keski-Suomi -palkinnon saajaksi Palokka-Seuran ehdotuksesta.

Joulukuussa 2016 annettiin seuraava mielipide Palokan Ollilassa sijaitsevan Pajanotko 8:n asemakaavaluonnokseen: ”Palokka-Seura ehdottaa, että Pajanotko 8:n asemakaavaluonnok-sessa voitaisiin ottaa huomioon Meri Marttisen hautapaikka siitä huolimatta, että hautapaikalla ei ole juridista suojaa. Seura katsoo, että tässä vaiheessa pitäisi selvittää, voidaanko alue tai osa siitä rauhoittaa luonnonpuistoksi.”

4. Tiedotus

Seuran pääasiallisina julkisina tiedotuskanavina ovat olleet Palokka-lehti sekä Palokka.fi –verkkosivusto. Tapahtumatiedotukseen on käytetty myös sosiaalista mediaa (facebook). Elli Ojaluodon kirjoittama ’Palokan poluilta’ -kolumni on ilmestynyt vähintään kerran kuukaudessa Palokka-lehdessä. Muutenkin yhteistyö Palokka-lehden kanssa on ollut hyvin tiivistä.

Tapahtumista ilmoiteltiin edellisten lisäksi myös julistein mm. kirjaston, kauppojen ja asuinaluei-den ilmoitustauluilla.

Seuran jäsenille suuntaamaa tiedotusta on hoidettu pääsääntöisesti sähköpostiviestein. Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana kaksi kappaletta.

5. Talous

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta myönsi seuralle 1.000 euron toiminta-avustuksen.

Vuosikokouksessa pidettiin jäsenmaksut entisellään (henkilöjäsenyys 15 euroa ja seuraavat saman perheen jäsenet 5 euroa, yhteisöjäsenmaksu 50 euroa).

Vuoden vaihteessa 2016 – 2017 oli maksaneita jäseniä 81 kpl.

Seuran tulot, menot ja tase selviävät erikseen laaditusta tilinpäätöksestä.
Hallitus esittää toimintavuoden 2016 tuloksen kirjaamista voitto/tappiotilille.