Toimintakertomus vuodelta 2017

1. Yleistä

Palokka-Seuran 13. toimintavuosi oli vilkas: perinteisten tapahtumien lisäksi osallistuttiin mm. elokuussa Jyväskylässä järjestetyille Kotiseutupäiville. Suomen 100 -vuotisjuhlavuosi toi myös lisäväriä sekä Palokan Kevät -tapahtumaan että Kulttuuripäivien ohjelmaan. Maaliskuisessa vuosikokouksessa Seura sai puheenjohtajaksi historiansa ensimmäisen syntyperäisen palokka-laisen, Vesa Välilän.

2. Hallinto

Palokka-Seuran hallituksen jäsenmääräksi on säännöissä määritelty puheenjohtajan lisäksi
5-10 varsinaista ja kolme varajäsentä. Vuosikokouksessa 16.3.2017 yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2017 valittiin seuraavat:

– Vesa Välilä (puheenjohtaja)
– Tuomo Blomqvist (jäsen)
– Kimmo Leimu (jäsen)
– Anneli Meskanen (jäsen)
– Silja Parri (varajäsen)
– Pirkko Rissanen (jäsen)
– Risto Rissanen (jäsen)
– Matti Tikkanen (varajäsen)
– Markku Tossavainen (jäsen)
– Heikki Tynkkynen (varajäsen)

Hallitus järjestäytyi kokouksessaan 20.4.2017 seuraavasti:

– Markku Tossavainen (varapuheenjohtaja)
– Anneli Meskanen (sihteeri)
– Risto Rissanen (rahastonhoitaja)

Hallitus kokoontui vuonna 2017 varsinaisiin kokouksiinsa yhdeksän kertaa. Lisäksi pidettiin sääntömääräinen vuosikokous 16.3.2017 Palokan koululla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Syrjälä ja sihteerinä Anneli Meskanen.

2.1. Jäsenyydet

Palokka-Seura on Jyväskylän kestävä kehitys ry:n (JAPA) sekä Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

3. Toiminta

3.1. Palokan kevät –tapahtuma

Palokan kevät järjestettiin 20.5.2017 nyt jo kolmannen kerran Palokan koulun alapihalla useiden palokkalaisten järjestöjen ja yhdistysten yhteistyönä.

Järjestäjätiimissä oli keväällä 2017 Palokka-Seuran lisäksi: LC Palokka, LC Palokka Wilma, MLL Palokka, Palokan koulun vanhempaintoimikunta, Palokan Naisvoimistelijat, Palokan Riento, Palokan VPK sekä SPR Palokka. Itse tapahtumaan saimme näiden lisäksi vieraiksi myös JAPA ry:n, joka esitteli Mustankorkea Oy:n kierrätystoimintaa, Jyväskylän puutarhaseu-ran sekä Tikkakosken kalamiehet. Palokan aluekirjasto osallistui päivään järjestämällä Teatteri-lesket -musiikkiesityksen ja Palokan alueseurakunta organisoi kirpputoripöydän.
Kaupungin metsäpalvelut oli lahjoittanut Palokka-Seuralle jaettavaksi 1000 kuusen ja 500 koivun tainta, jotka kävivät hyvin kaupaksi.

Ohjelmassa oli keväinen Jyväskylän puhallinorkesterin konsertti sekä Kari Kuusijoen musisoin-tia. Juonnon hoiti tuttuun tyyliinsä Matti Syrjälä. Ohjelman huipentui Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Tulevaisuuden puun istutukseen liikuntapuiston ja Palokan kirkon läheisyyteen.

3.2. Palokan kulttuuripäivät

Palokan kulttuuripäiviä vietettiin 11. – 19.11.2017. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden takia ohjelma oli runsas ja sen suunnittelu oli aloitettu jo puolitoista vuotta aiemmin työryhmässä Erkki Hiekkavirta, Juha Lauttamus, Katri Lepistö, Mikko Oinonen, Liisa Partanen, Tiia Pennanen ja Heikki Tynkkynen.

Avajais¬tilaisuus pidettiin 11.11. Palokan aluekirjastossa, jossa kulttuuripäivät avasi Markku Tossavainen ja avajaispuheen piti kunnanvaltuutettu, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsen Maritta Tynkkynen. Tilaisuus alkoi hyvin juhlavasti, kun Palokka-Seura luovutti Suomen Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin Elli Ojaluodolle. LC Palokka julkisti vuoden palokkalaisen, joksi valittiin tänä vuonna Mannerheimin Lastensuojeluliiton Palokan osasto. Palkinnon vastaanotti puheenjohtaja Sanna Väisänen. Palokka-lehti luovutti Palokan kulttuurin kulmakivi -palkinnon kuvataideopettaja Jarmo Laaksoselle, joka on monipuolinen Palokan kulttuurin ja taiteen edistäjä. Palkitun oli tänä vuonna valinnut taiteilija Kari Alonen. Ohjelmaa piristivät Jyväskylän kansanmusiikkiyhdistyksen pelimannikerholaisten musiikkiesitykset Ella Kiviniemen johdolla.

Avajaistilaisuuden jälkeen Jarmo Laaksonen avasi ja esitteli Galleria Palkin Juuret Palokassa – taiteilijat kotiseudullaan -näyttelyn.

Kansanmusiikin uusia tuulia edusti Duo Tiia Pennanen ja Maija Kauhanen, joka esiintyi Palokan Pelimannitalolla 15.11. Taitavien muusikoiden instrumentteina tässä konsertissa olivat viulu, avainviulu ja Keski-Suomen kantele. Myös Karin Parhaiden konsertti Palokan aluekirjastossa perjantaina 17.11. sai taas yleisön liikkeelle.

Tämänvuotisten Palokan kulttuuripäivien hienona loppuhuipennuksena oli Pelimannitalon sunnuntaina 19.11. järjestetty 10-vuotisjuhlakonsertti, jossa esiintyivät Jyväskylän kansanmu-siikkiyhdistyksen ryhmät ja maakunnan mestaripelimannit. Juhlapuhujana oli eduskunnan I varapuhemies Mauri Pekkarinen.

Kukin järjestäjätaho huolehti tiedottamisesta omille viiteryhmilleen. Palokka-Seura toimitti tiedotteen viestimille sekä ohjelmatiedot eri tapahtumakalentereihin. Kulttuuripäivien ohjelma-esite jaettiin Palokka-lehden liitteenä sekä tiivistetyt ohjelmatiedot myös Vaajakoskella ilmesty-vässä Wessmannissa, jolloin tiedotuksen kokonaislevikki oli yli 20.000 kpl.

Kulttuuripäivien tapahtumat keräsivät yhteensä noin 1400 kävijää.

3.3. Julkaisutoiminta

Julkaisutyöryhmä (Kimmo Leimu, Tuomo Blomqvist ja Pirkko Rissanen sekä seuran hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Yrjö Teeriaho) kokoontui vuoden aikana yhden kerran ja keskusteluis-sa oli esillä uuden Palokka-kirjan – ns. kansanpainoksen – julkaisu, sekä uuden, korjatun painoksen teko Palokka – kaskimaista kaupunginosaksi -teoksesta, mutta päätöksiä uusista julkaisuista ei tehty.

3.4. Muu toiminta

Keski-Palokan koululla järjestettiin kuntavaalipaneeli 23.3.2017. Paneelissa olivat mukana puolueiden nimeämät ehdokkaat: Jouko Asikainen (keskusta), Sanna Honkonen (rkp), Tapani Kaakkuriniemi (vasemmisto), Riikka Kaikkonen (skp), Paavo Luukkonen (sdp), Raisa Ojaluoto (vihreät), Marjo Pakka (kokoomus), Arto Rinnesalo (perussuomalaiset) ja Rami Sipilä (kd). Puheenjohtajana toimi varapäätoimittaja Inkeri Pasanen.

Seura osallistui 9.5. järjestettyyn ja JAPA ry:n koordinoimaan Sotkutonta päivää -tapahtumaan. Tällä kertaa jaoimme kaupungin lahjoittamia siivousvälineitä – jätesäkkejä ja kertakäyttökäsinei-tä – sekä Palokan torilla että Tarmolassa kahteen otteeseen aamupäivällä ja illalla.

Jyväskylässä järjestettiin Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutupäivät 10. – 13.8.2017. Seura osallistui niiden yhteydessä pidetylle Kotiseututorille omalla esittelyosastolla yhteistyössä Vanhan Korpilahden kotiseutuyhdistyksen ja Jyväskylä-Seuran kanssa. Puheenjohtaja Vesa Välilä osallsitui myös avajaisseminaariin ja Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

Syksyyn mahtui myös Palokan ILOn lauantaina 2.9.2017 järjestämä Ilon kierros: juoksutapah-tuma, jonka lähtö- ja maalipaikalla Palokan koulun alapihalla pidettiin myös Palokka-Seuran ’kojua’. Esittelimme Seuran julkaisuja ja myimme Maalaiskunnan historia -kirjaa, kalenteria ja Jyväskylä-Seuralta lahjoituksena saatuja Päijänne-kirjoja. Houkuttimena oli pieni Palokka-aiheinen tietovisa, jolla saatiinkin mukava joukko keskusteluun kanssamme.

25.10.2017 pidettiin kaupungin kanssa yhteistyössä Palokan koululla tiedotustilaisuus Länsi-Palokan osayleiskaavaluonnoksesta sekä talvelle 2017-2018 suunnitelluista lähimetsien hoitotoimenpiteistä. Tilaisuus onnistui hyvin ja osallistujiakin oli noin 50 – 60 henkeä, vaikka samalle illalle osui myös kaupungin järjestämä tilaisuus Palokanorren liikennesuunnitelmasta.

Palokka-Seuran stipendit (á 30 euroa) jaettiin nyt kuudennen kerran. Ne saivat koulun päättä-jäisissä 3.6.2017 yläkoulun 8-luokkalaiset Aino Hämäläinen ja Kaapo Remes.

4. Tiedotus

Seuran pääasiallisina julkisina tiedotuskanavina ovat olleet Palokka-lehti sekä Palokka.fi –verkkosivusto. Tapahtumatiedotukseen on käytetty myös sosiaalista mediaa (facebook).

Tapahtumista ilmoiteltiin edellisten lisäksi myös julistein mm. kirjaston, kauppojen ja asuinaluei-den ilmoitustauluilla.

Seuran jäsenille suuntaamaa tiedotusta on hoidettu pääsääntöisesti sähköpostiviestein. Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana seitsemän kappaletta.

5. Talous

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta myönsi seuralle 1.000 euron toiminta-avustuksen.

Vuosikokouksessa pidettiin jäsenmaksut entisellään (henkilöjäsenyys 15 euroa ja seuraavat saman perheen jäsenet 5 euroa, yhteisöjäsenmaksu 50 euroa).

Vuoden vaihteessa 2017 – 2018 Palokka-Seuralla oli 103 jäsentä, joista jäsenmaksun maksa-neita 80 henkilöä.

Seuran tulot, menot ja tase selviävät erikseen laaditusta tilinpäätöksestä.
Hallitus esittää toimintavuoden 2017 tuloksen kirjaamista voitto/tappiotilille.