Palokka-visio

Palokka-Seura antoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuudellekymmenelle opiskelijalle toimeksiannon laatia visio siitä, millainen Palokka voisi olla kahdenkymmenen vuoden kuluttua, vuonna 2042. Opiskelijat työskentelivät viikon ajan keräten aineistoa kyselyin, haastatteluin ja tutustumalla Palokkaan paikan päällä. Työssä edettiin seuraavasti:

Maanantaina opiskelijat kuulivat Palokka-Seuran toimeksiannon, selvittivät taustatiedot Palokasta ja suunnittelivat asiakastutkimuksen. Tiistaina suoritettiin varsinainen tutkimus ja suoritettiin analyysi.

Keskiviikkona tuotettiin ensimmäisiä ratkaisuideoita ja rakennettiin alustavaa konseptia tai kokonaisuutta. Keskiviikkona Palokka-Seuran puheenjohtaja oli opiskelijoiden käytettävissä toimeksiannon mahdollisiin tarkennuksiin kaksi tuntia iltapäivällä. Torstaina konseptia ja raporttia jatkojalostettiin ja kehiteltiin vastaamaan toimeksiantoa.

Perjantain aamupäivän opiskelijat käyttivät visioiden viimeistelyyn ja iltapäivän kolme tuntia käytettiin visioiden raportointiin Palokka-Seuralle. Iltapäivän tilaisuudessa oli mukana Palokka-Seuran edustajat, kaksi osallisuuskoordinaattoria Jyväskylän kaupungin osallisuuspalveluista sekä kaavoitusarkkitehti osan ajasta.

Viikon tuloksena opiskelijat haastattelivat eri tavoin satoja palokkalaisia. He tuottivat kaksitoista erilaista visiota siitä, millainen Palokka voisi olla kahdenkymmenen vuoden kuluttua.

Opiskelijoiden työskentelyä 10.11. iltapäivällä, luvan saaneena kuvasi Vesa Välilä