Palokka 2040

Palokka tarvitsee näkymän tulevaisuuteen

Maailmalla matkanneet tietävät, että kunnolla jano ei lähde ennen kuin on saanut juoda oman talon kaivosta. Useimmille meistä se toki tarkoittaa Alva -yhtiön tuottamaa erinomaista vesijohtovettä. Mutta onko palokkalaisuus muutakin kuin sopeutumista juomaveden mineraalikoostumukseen? Joku on todennut osuvasti, että identiteettiä pitää etsiä. Pitää kysyä, mihin minä kuulun?

Koti asuinympäristöineen lienee jokaiselle se elämän tärkein paikka. Ei ole samantekevää, millaiseksi asuinympäristö kehittyy ja keiden tavoitteiden ja ehtojen mukaisesti kehittämistä tehdään. Onko asuinympäristö sellainen, että viihdyn siellä ja tunnen sen kodikseni? Millainen haluan sen olevan? Kysymys on Palokassa asuville merkityksellinen. Myös muuttaja on kiinnostunut asuinalueen maineesta.

Palokka-Seura pyrkii vaikuttamaan Palokan kehitykseen asukaslähtöisesti käyden muun muassa keskustelua alueen asukkaiden ja kunnan kanssa alueen kehittämisen kysymyksistä. Keskusteluun lähteminen on merkittävästi helpompaa ja tuloksellisempaa, jos käytössä on laajasti jaettu näkymä kehittämisen suunnasta ja tavoitteista. Pyrkimyksenä on myös päästä asukkaille usein sirpaleisena näyttäytyvästä alueen kehittämisestä kokonaisvaltaisempaan suunnitteluun, johon asukkaat voivat aidosti vaikuttaa.

Tämän vuoksi Palokka-Seuran hallitus päätti 2019 valmistella Palokalle vision, joka edustaa alueen asukkaiden toiveita ja ideoita kotiseutunsa kehittämiseksi. Vision avulla pyritään ohjaamaan ratkaisuja asukkaita miellyttävään suuntaan ja tarvittaessa torjutaan kielteiseksi koettua kehitystä. Tämän lisäksi visio palvelee kotiseututuntemuksen lisääntymistä, aktivoi kansalaisia osallistumaan ja viime kädessä se auttaa osaltaan palokkalaisen identiteetin vahvistumista

Vision valmistelu aloitettiin Jyväskylän yliopiston etnologian laitoksen kanssa 2019 opiskelijoiden työskentelynä Kylä-Osku hankkeessa ja se jatkui vuoden 2022 marraskuulle, jolloin haastateltiin 109 Palokan yhtenäiskoulun yhdeksännen luokan oppilasta.

Työtä jatkettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Inno-Flash ja Responsible Business Concept hankkeissa, joissa tuotettiin 17 Palokan kehittämis ja yritysideaa. Kaikkiaan 87 opiskelijaan kartoitti palokkalaisten näkemystä kylästään nyt ja tulevaisuudessa. Yli 700 henkilöä tuli haastatteluiksi eri tavoin hankkeiden aikana.

Visio työstettiin Palokka-Seuran hallitusten toimesta vuosina 2021-2023. Työskentelyn johti kirjalliseen tiivistelmään hallituksen jäsen Markku Paananen. Materiaalia on runsaasti nyt julkaistun työn lisäksi. SItä pyritään siirtämään tälle sivustolle lisää.

Markku Paanasen pitämä vision esittely 14.11.2023 Palokan kulttuuripäivillä ja
painettu versio esittelytiedoston alapuolella

Palokka 2040 visio luettava ja ladattava tiedosto