Kirjoittajan arkistot: admin

Jättipalsamia kitkemään tiistaina 14.7 klo 17 – 20 Jokelanrantaan

Toimi ennen kuin alkaa paukkua! Jättipalsamin paras kitkemisaika on nyt.

Jos jättipalsamista haluaa eroon, on juuri nyt aika tarttua toimeen, sillä tämän villisti siementävän vieraslajin taimet kasvavat paraikaa kohisten joutomailla ja puronvarsilla. Luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -hanke tarjoaa helpon tavan osallistua lajin torjuntaan järjestämällä jättipalsamin kitkentäiltoja kesä-heinäkuussa Jyväskylässä ja Laukaassa.

Jättipalsami on haitallinen vieraskasvi, joka valtaa alaa myös Keski-Suomessa. ”Paukkupalsami” leviää tehokkaasti siemenistä, peittää helposti alleen isoja alueita ja supistaa luonnon monimuotoisuutta viemällä tilaa luonnonkasveilta. Palsamin kukat aukeavat kesä-heinäkuun vaihteessa. Kuukauden kuluttua kukinnasta siemenkodat kypsyvät ja paukahtelevat singoten siemeniä metrien päähän. Yksi jättipalsami voi tuottaa jopa 4000 siementä!

Yksivuotisena ja heikkojuurisena kasvina jättipalsami on suhteellisen helppo hävitettävä moniin muihin vieraskasveihin verrattuna. Jos kitket kasvupaikalta kaikki jättipalsamiyksilöt pois kesä-heinäkuussa ennen siementen kypsymistä, voit päästä esiintymästä eroon muutamassa vuodessa.

Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoima VieKas LIFE -vieraslajihanke järjestää tänä kesänä Jyvässeudulla lukuisia kitkentätapahtumia. ”Kaikki ovat tervetulleita kitkemään, tekemään käytännön luonnonsuojelutyötä ja viihtymään luonnossa”, sanoo hankkeen aluekoordinaattori Titta Makkonen.

Tiistaina 23.6. klo 17-20 kitkemään pääsee sekä Jyväskylän Vehkalammella lammaslaidunten ympäristössä sekä Laukaan sataman matonpesupaikan luona. Tämän jälkeen kitkentäiltoja järjestetään Jyväskylässä mm. torstaina 25.6. Ristonmaalla, tiistaina 30.6. Survo-Korpelassa ja tiistaina 14.7. Palokan Jokelanrannassa. Viimeiset jättipalsamin kitkentäillat pidetään heinäkuun lopussa, jotta vältetään tämän jälkeen kypsyvien siementen tahatonta levittämistä.

Lisää kitkentäpäiviä löytyy VieKas LIFE -hankkeen Facebook-sivulta facebook.com/viekaslife/ sekä hankkeen nettisivuilta www.sll.fi/viekas-life.

Korona-aika huomioiden kitkijöitä pyydetään ottamaan omat hanskat mukaan. Flunssaisten ja riskiryhmäläisten kannattaa välttää yleisiä tapahtumia.

Lisätietoja: 

Titta Makkonen

VieKas LIFE Keski-Suomen aluekoordinaattori

titta.makkonen@sll.fi

puh. 0401945978

Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE (2018-2023) on Suomen suurin ja kunnianhimoisin vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietouden levittämiseen keskittyvä hanke. Hankkeen kokonaisbudjetti 2,47 miljoonaa euroa, josta 60% on EU-rahoitusta. Lisätietoa: viekas.laji.fi.

VieKasLIFE-hanke (Finvasive LIFE, LIFE17 NAT/FI/000528) on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta, jonka avulla tuetaan ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeita ja sitä kautta EU:n ympäristöpolitiikan toimeenpanoa. Tämän julkaisun sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Pyöräbaanaa jatketaan Palokassa

Ritopohjantien pyöräbaanan rakentamistyöt alkavat välillä Heinäojantie – Pelkosentie maanantaina 11.5.

Pyöräilijät

Tältä osuudelta jalankulku ja pyöräily siirretään töiden ajaksi asuntokaduille ja niiden välisille kevyen liikenteen reiteille. Pyöräbaanan rakentamistyöt jatkuvat kokonaisuudessaan Palokan Koivutielle asti kesän ja syksyn aikana.

Ritopohjantien eteläpuolella työnaikainen kevyen liikenteen kiertotie kulkee kaduilla Revontie, Saikkosentie ja Pohjanniementie. Ritopohjantien pohjoispuolella kevyen liikenteen kulku tapahtuu tämän osuuden rakentamisen ajan Pärnäsentien kautta. Järjestely kestää kesäkuun alkupuolelle saakka. Väliaikaiset reitit on piirretty alla olevaan karttaan sinisellä.

Ritopohjantien väliaikaiset liikennejärjestelyt kartalla

Uutta baanaa lähes kaksi kilometriä

Leveämpää pyöräbaanaa ja jalkakäytävää rakennetaan tänä vuonna välille Heinäojantie-Koivutie yhteensä noin 1,7 kilometriä. Pohjoisbaanaksi kutsuttu väylä parantaa sekä jalankulun että pyöräilyn turvallisuutta.

Lisäksi Hankkeessa tehdään jalankulun turvallisuutta parantavia muutoksia Ritopohjantien suojateiden ja linja-autopysäkkien kohdilla. Osa linja-autopysäkeistä saa polkupyöräliityntäpysäkit, jolloin kulkija voi jättää pyöränsä pysäkille parkkiin ja jatkaa matkaa Linkillä.

Työt tehdään vaiheistettuina

Kerralla avoimena oleva työmaa-alue pidetään pienenä ja siten myös työmaasta aiheutuva haitta vähäisempänä. Työmaan kohdalla jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään kiertoreittejä turvallisuussyistä.
 

– Pilotoimme haittaa aiheuttavan työmaa-alueen koon minimoimista. Vaiheistamisen avulla haittaa aiheuttava osuus on pienempi ja työn kesto kyseisellä työalueella lyhyempi. Esimerkiksi tämä nyt ensimmäisenä rakenteille tuleva osuus on pituudeltaan noin 400 metriä, kertoo rakennuttajainsinööri Erja Mutanen

Hanke valmistuu viimeistään marraskuussa.

Hankkeen toteuttaa Jyväskylän kaupunki pääurakoitsijanaan Tallqvist Infra Oy.

Ei siivoustalkoita tänä vuonna – omatoimisesti voi kerätä roskia

Jyväskylän kaupunki
Tiedote: 24.4.2020

Jyväskylän kaupunki ei järjestä siivoustalkoita – kaupunki kuljettaa omatoimisten talkoolaisten roskasäkit

Jo perinteiksi muodostuneet siivous- ja roskankeruutalkoot on peruttu koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Jos asukkaat haluavat kerätä roskia omatoimisesti, kaupunki noutaa kerätyt roskat pois. Jätesäkkejä ja siivoushanskoja ei jaeta tätä vuonna.

Toimi näin

Jos haluat kaupungin kuljettavan kerätyt roskat pois, vie täyteen kerätyt roskasäkit lähimmän bussipysäkin vierelle 5.5 mennessä. Ilmoita paikka ennakkoon JAPA ry:lle sähköpostitse osoitteeseen toimisto[@]japary.fi. Päivämäärän jälkeen ilmoitettuja ja tuotuja roskasäkkejä ei enää noudeta.

Jos roskien seassa on lajiteltavaa jätettä, kuten polkupyörien osia, tulisi ne asetella muun kasan viereen, eikä niitä saisi pakata muovipussiin tai jätesäkkiin. Kaupunki toimittaa ne vastaanottopisteisiin. Yksityisten talouksien ja kiinteistöjen roskien tuominen kuljetettavaksi on kielletty. Kyse on ainoastaan yleisiltä alueilta kerätyistä roskista.

Lisätiedot:

koordinaattori Paula Wilkman, p. 0400 361 365, paula.wilkman[at]jyvaskyla.fi, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry

ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5151, tarja.ylitalo[at]jyvaskyla.fi

Miten Linkin pitäisi kulkea? Vastaa kyselyyn 3.5.2020 mennessä!

Linkin eli Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjastosuunnittelu on käynnistynyt keväällä 2020. Uusi linjasto on näillä näkymin tarkoitus ottaa käyttöön 2023–24.

Voit osallistua linjastosuunnitteluun vastaamalla kyselyyn 3.5.2020 mennessä.

Keräämme kyselyn avulla näkemyksiä joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä.

Myöhemmin julkaistaan vielä toinen nettikysely, jossa voit ottaa kantaa eri linjastovaihtoehtoihin.

Linjastosuunnittelun periaatteet

Linjastosuunnitelmalla edistetään Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamista. Uudella linjastolla halutaan tukea kestävän liikkumisen matkaketjujen muodostumista, vähentää liikenteen ympäristökuormitusta ja ottaa huomioon myös taloudellisuus. Suunnittelun pohjana on nykyinen linjasto, jonka parhaat ominaisuudet halutaan säilyttää ja niitä edelleen kehittää.

Linjastosuunnittelun avainsanoja ovat asetetut tavoitteet, nopeus, selkeys ja kysyntäpotentiaalin mukainen vuorotarjonta. Uusi linjasto muodostetaan nykyiseen tapaan ns. runkolinjojen ympärille. Runkolinjoista ja niitä täydentävistä linjoista muodostuu toimiva ja matkustustarpeisiin perustuva joukkoliikenneverkosto.

Uuden linjaston rakentamisessa otetaan huomioon asuminen, asukkaiden liikkumistarpeet ja työpaikkojen sijainnit. Suunnittelutyössä hyödynnetään maankäytön tietoja väestön ja työpaikkojen sijoittumisen nykytilanteesta ja kehittymisestä.Lisäksi tutkitaan poikittais- ja vaihtoyhteyksien tarve sekä mahdollisten alueterminaalien tarpeet ja sijainnit. 

Linkki tulevaisuuteen 2030 -ohjelmassa joukkoliikenteen kehittämisen lähtökohdaksi valittiin vaihtoehto, joka sisältää Superlinkiksi nimetyn, tiheällä vuorovälillä liikennöitävän linjan, kaksi vahvaa runkolinjaa, seutuliikenteen pikalinjat ja pääreitit sekä Citylinkiksi nimetyn, reittipohjaisen liikenteen.

Linjastosuunnittelun lähtökohdat (esimerkiksi Superlinkin toteuttaminen ja runkolinjaratkaisut) tarkentuvat suunnittelutyön edetessä. 
 

Linjastosuunnittelun eteneminen

Tavoitteena on päättää keskeisistä linjastoratkaisuista kesäkuun 2020 lopussa. Suunnitteluhanke on kokonaisuudessaan valmis viimeistään joulukuussa 2020.

Linjastosuunnittelu etenee vaiheittain seuraavasti:

  1. Superlinkin ja runkolinjojen reittien suunnittelu
  2. Seutuliikenteen pikalinjojen ja pääreittien suunnittelu
  3. Citylinkin suunnittelu sekä täydentävien ja muita linjoja syöttävien linjojen suunnittelu 
  4. Kokonaisuuden laadunvarmistus linjaston, suoritteiden ja liikennöintikustannusten osalta

Linjastosuunnitelmatyöstä vastaa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen viranomaisen tehtäviä hoitava Jyväskylän kaupunki. Suunnitelmaa koostaa Ramboll Finland Oy.

Miten pyöräilyä tulisi edistää? Vastaa kyselyyn 7.4. mennessä

Minkälaiset ratkaisut koet toimiviksi pyöräilyn edistämisessä? Vastaa kyselyyn! Kyselyaineistoa käytetään opinnäytetyössä, jossa tutkitaan Jyväskylän kaupungin pyöräilynedistämisen koettua vaikuttavuutta.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan 2 x 4 kpl elokuvalippuja sekä 2 x 50 euron lahjakortteja Linkin Waltti-matkakorttiin. Kysely on avoinna 7.4. asti. Elokuvaliput ovat voimassa 6 kk niiden hankkimisesta. Liput hankitaan kyselyn päätyttyä ja arvonnan suorittamisen jälkeen.

Tästä suoraan kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/D1BCD6A53A1F056A

Muutoksia Palokka-Seuran kevään toiminnassa

Vuosikokous siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Yleisöluento 27.3. kirjastolla siirtyy myöhempään ajankohtaan

Palokan kevät 2020 tapahtuma on peruttu

Yleisöluento XX.X.2020 klo XX:XX Palokan aluekirjastolla
kunhan virus hellittää!!!

Arkeologi Teemu Tiainen kertoo vuosina 2018-19 Jyväskylän Kirrissä tehtyjen arkeologisten tutkimusten tuloksista. Paikalta kaivettiin muun muassa varhaiskeskiaikaan ajoittuvien hiilihautojen ja raudansulatusuunin jäännöksiä.

********** ********** ********** **********
Susi juoksi suota myöten, karhu kangasta samosi; suo liikkui suen jälessä, kangas karhun kämmenissä, siihen nousi rautaruoste ja kasvoi teräsranko suen sorkkien sijoille, karhun kannan kaivamille. 
Syntyi Seppo Ilmarinen, sekä syntyi jotta kasvoi. Se syntyi sysimäellä, kasvoi hiilikankahalla vaskinen vasara käessä, pihet pikkuiset piossa. (ote Kalevalan yhdeksännestä runosta)
********** ********** ********** **********

Palokan kirjoitettu asutushistoria alkaa 1500-luvulta. Palokassa on oltu ja asuttu kuitenkin jo pitkään ennen kirjoitettua historiallista aikaa. Siitä ovat todisteena alueelta 1900-luvulla löytyneet kivikautiset löydökset.

Viimeaikaiset tutkimukset ja löydökset sekä niistä tehdyt ajoitukset tuovat uutta tietoa Palokan myöhäisrautakautiseen ja varhaiseen keskiajan asutushistoriaan. Aikaan jolloin Ruotsin itämaahan tehtiin ristiretkiä ja Turun linnan rakentaminen oli ajankohtaista ja alkamassa.

Taustoitusta luennolle tästä! Tarkempaa uutta tietoa KIrrin kaivauksista Palokka-Seuran yleisöluennolla Palokan aluekirjastolla. Tervetuloa.

Koivutie 2 asemakaavaehdotus nähtävillä 16.12.2019 saakka

Entisen K-marketin tontin asemakaavamuutos on edennyt luonnosvaiheesta ehdotusvaiheeseen.

https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1041

Koivutien asemakaavan muutos pidetään julkisesti nähtävillä 15.11. – 16.12.2019 välisen ajan Palvelupiste Hannikaisessa, os. Hannikaisenkatu 17.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä
(käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 16.12.2019 ennen kello 15.00.

Palokka-Seura on jättämässä muistutuksen kaavaehdotuksen.

Elämän hetkessä – ilta naisille 16.11.2019 klo 18 – 20

kuva Stefan Keller, Pixabay

ELÄMÄN HETKESSÄ – voimauttava ilta naisille LA 16.11.2019 klo 18-20 Visala (Visalantie 5, 40270 Palokka)

Mitä on olla nainen? … Ottaa oma elämä käsiinsä… Tehdä itselle sopivia valintoja…
Olla rohkea myös elämän karikoissa…

Näe pienoisnäytelmiä naisen elämästä ja peilaa niiden herättämiä ajatuksia omaan elämääsi:
– Iidan tarina – naisen elämää 1900-luvun alun Suomessa
– Kauniin siskon varjossa
– Ensilumi peitti maan – tarina lapsettomuudesta

Illan aikana saat myös elämääsi lisää aistillisuutta kauneudesta, väreistä ja eteerisistä öljyistä.

Ilta on tarkoitettu kaikille naisille. Tilaisuus sisältyy Palokan kulttuuripäivien tarjontaan. Liput 5 € (käteismaksu). Illan aikana pientä tarjottavaa. Paikkoja on rajoitetusti.

Täytä alla olevan linkin takaa löytyvä
ilmoittautumislomake

Kristallivirta-kirkkokonsertti tiistaina 12.11.2019 klo 19

Pasi Kaunisto ja Heikki Tynkkynen Palokan kirkossa, kuva Vesa Välilä

Palokan kirkko, Rovastintie 8

Pasi Kaunisto, laulu
Vesa Tuomi, piano ja harmonikka
Heikki Tynkkynen, viulu

Konsertin päätyttyä tarjoillaan iltatee.

Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa

Järjestää Palokan alueseurakunta ja Palokka-Seura ry

Pasi Kaunisto on laulaja, joka on työskennellyt sekä kevyen, että hengellisen musiikin parissa yli 50 vuotta 13-vuotiaasta tähän päivään.

Laulutaiteilijan uran jatkumiseen on vaikuttanut Pasin laaja-alainen ja laadukas ääni, joka on vuosien varrella saanut lisää uusia sävyjä. Häneltä on ilmestynyt Suomessa yli 35 pitkäsoittoa, ja hän toimii edelleen aktiivisesti suomalaisen laulelman lähettiläänä myös ulkomailla.

Vesa Tuomen pääinstrumentteja ovat kosketinsoittimet ja harmonikka. Hän on suorittanut opintonsa Sibelius-Akatemiassa. Opintojen jälkeen hän on tehnyt pitkän uran musiikin teorian ja säveltapailun opettajana Tampereen konservatoriossa.

Director musices, Heikki Tynkkynen, ansioitunut entinen kanttorimme ei tarvinne Palokassa sen tarkempaa esittelyä. Heikki nähdään jälleen viuluineen luomassa tunnelmaa konsertti-iltaan.

Nyt Palokan kirkossa soivaa musiikkia on kuultavissa mm. Pasin levyillä Herran nimeen, kauneimmat hengelliset laulut ja Onnelliset (O.Merikannon tuotantoa yhteistyössä Piirpauke-yhtyeen kanssa).